nieuwspagina

“Nederland is koploper op het gebied van circulair beton en CO₂-besparingen. Daar mogen we best wel trotser op zijn.”

Auteur: Remco Kerkhoven Foto: Betonhuis. Stefan Verhoeven, Thomas Swinkels, Jeroen Stel en Ton van Beek 1 februari 2023 Laatste update 23 februari 2023

Drie jaar geleden werd Betoncentrale Swinkels gecertificeerd voor CSC Goud. Of betontechnoloog Jeroen Stel opnieuw de CSC goud in ontvangst mocht nemen? Daar twijfelde hij over: “De CSC-eisen zijn flink aangescherpt. Brons leek voor ons het hoogste haalbare. Dankzij onze kennis en nieuwe investeringen is het goud gebleven.”

Betonhuis en certificerende instelling (CI) SKG-IKOB zijn op bezoek bij Swinkels. Directeur Tom Swinkels vertelt meer over het continue duurzaamheidsstreven van zijn bedrijf: “Toen Jeroen bij mij kwam en vertelde over de her certificering wilde ik goud handhaven.” Het werd een uitdagende winterklus voor het team, dat verder bestaat uit bedrijfsleider Stefan Verhoeven, Thomas Swinkels, assistent mengmeester/planner en Henk van Dijk, mengmeester/onderhoudsmonteur.

Vraag naar duurzaam beton

“Er zijn steeds meer klanten die meer eisen stellen aan de duurzaamheid van beton”, vertelt Tom Swinkels. “Wij nemen dit serieus en investeren daar ook in met onder meer elektrische truckmixers. We zien ook bedrijven die met handleiding CSC 1.0 een gouden certificaat hebben, maar met CSC 2.0 niet verder komen dan brons.” Swinkels denkt dat de aanscherping van de eisen kan helpen om de gehele sector verder te helpen, maar daar moet goede controle op zijn. De actuele stand is op de website van CSC-internationaal te vinden en hij roept opdrachtgevers op om daar te kijken. “Er wordt gerommeld in de communicatie van de certificaten en dat doet afbreuk aan het CSC-systeem.”

Kwaliteit voorop

Ton van Beek, manager SKG-IKOB was als certificerende instelling nauw betrokken bij het certificeringstraject bij Swinkels en komt samen met zijn collega’s al jaren bij het bedrijf over de vloer. “De sterke punten van het bedrijf in Lieshout zijn kwaliteit en veiligheid. Het bedrijf is ook bezig met hergebruik, CO₂-verlaging en verantwoord produceren, maar heeft op haar terrein weinig bunkerruimte om altijd alle grondstoffen op voorraad te hebben. Daarom is vroegtijdige betrokkenheid bij projecten belangrijk.” Veel problemen worden voorkomen als voldoende aandacht is besteed aan de voorbereiding van een stort, zoals aanvoer, stortvolgorde, benodigd materieel en secundaire grondstoffen. “Ook de verhardingsomstandigheden van het beton spelen een rol. Een goede communicatie tussen de klant en de betoncentrale en de juiste wijze van verwerken van betonmortel leveren een belangrijke bijdrage aan de realisatie van een duurzaam eindproduct”, vult Jeroen aan.

Duurzaamheidsverslag

Eind 2021 heeft CSC internationaal besloten de eisen voor de criteria Duurzaamheidsverslag (M5.01) en de Externe Controle hierop (M5.02) aan te scherpen. Voor de M5.01-eis is de GRI-standaard van toepassing verklaard, een internationale standaard voor duurzaamheidsrapportages. Voor de M5.02-eis is controle volgens ‘ISAE 3000’ van toepassing verklaard, een niet cijfermatige financiële controle. Volgens Ton van Beek zijn dit zware eisen voor een mkb-bedrijf: “We hebben in samenwerking met Betonhuis een Nederlands rapportageformat ontwikkeld en afgestemd op de eisen van CSC om aan de GRI-standaard te voldoen. We hebben deze rapportage hier bij Swinkels kunnen toepassen.”

Jeroen Stel, betontechnoloog Swinkels
We zien in de CO₂-module ook een waardevolle toevoeging omdat we willen blijven werken aan het verantwoord produceren van beton. Als we deze module snel introduceren dan zijn we volgens mij de eerste in Nederland."

CO₂-module

Goud is voor BetonCentrale Swinkels niet het einddoel. “We zien in de CO2-module ook een waardevolle toevoeging omdat we willen blijven werken aan het verantwoord produceren van beton. Als we deze module snel introduceren dan zijn we volgens mij de eerste in Nederland. Dan staan jullie binnenkort weer op de stoep”, glimlacht Jeroen. De CO₂-module is een nieuwe module bij het CSC-certificaat dat vanaf niveau zilver is te verkrijgen. Hiervoor is per land een CO₂-baseline opgesteld op basis van beton dat vervaardigd is met CEM I-cement. De betontechnoloog van Swinkels heeft een aantal mengsels die voldoen aan deze baseline en men kan op productniveau aantonen hoeveel CO₂ wordt bespaard.

Veiligheid en voorlichting

De betontechnoloog is bijzonder trots op het veiligheidsbeleid: “Al meer dan vijf jaar is hier geen ernstig ongeluk meer gebeurd. Er zijn veel collega’s die een diploma bedrijfshulpverlener (BHV) hebben en onze chauffeurs hebben allemaal een BHV-diploma voor onderweg. Regelmatig organiseren we veiligheidstrainingen. We halen dan een veiligheidsdeskundige in huis en laten ons voorlichten”. In het voorjaar organiseert Swinkels nieuwe bijeenkomsten. “Veiligheid staat dan weer op het programma, maar ook duurzaam inkopen van beton”, verwacht Jeroen.  

CSC beton bestellen

“Het wordt steeds meer een uitdaging om aan de duurzame vraagstukken en veiligheidseisen te voldoen” vertelt Jeroen. “Regelmatig krijgen wij de vraag om mee te denken. Die adviesrol willen we graag invullen, maar dan moeten we op tijd betrokken zijn. Dan kunnen wij daar prima op inspelen en de klant van advies voorzien. Maar gisteren had ik nog iemand aan de lijn met de vraag of circulair CSC-beton eerder besteld moet worden. Hoe moet ik dat nu weten? Gisteren was ik nog timmerman, vandaag bestel ik beton! Er is dus nog veel werk aan de winkel om informatie over duurzaam beton goed uit te leggen.”  Jeroen sluit af: “En dan te bedenken dat we in Nederland al koploper zijn wat betreft CO₂. Dat is iets waar we op weg naar circulariteit en CO₂-besparingen niet meer bij stil staan, maar waar we in Nederland wat trotser op mogen zijn.”

Remco Kerkhoven
Contactpersoon
Remco Kerkhoven
Adviseur Marketing, CSC, Communicatie, Statistiek
0613049978
Wilfred Oosterling
Contactpersoon
Wilfred Oosterling
Adviseur Bouwtechnologie, KAM