nieuwspagina

Nieuwe BRL 2508: consultatieperiode geopend tot 23 november 2023

Auteur: Communicatie Betonhuis Foto: Betonhuis, Mark Zeilstra 3 november 2023 Laatste update 14 november 2023

Het Centraal College van Deskundigen Recyclinggranulaten heeft de concept Beoordelingsrichtlijn (BRL) 2508 vrijgegeven voor consultatie. Deze BRL heeft betrekking op mengsels van primaire en secundaire grondstoffen voor beton en stelt producenten in staat om dergelijke mengsels met een KOMO-certificaat te vervaardigen. Dit initiatief draagt bij aan het bevorderen van de circulaire economie in de betonindustrie.

Tot en met 23 november 2023 hebben belanghebbenden de mogelijkheid om hun zienswijzen op de concept BRL 2508 in te dienen. Dit kan worden gedaan door gebruik te maken van de commentaartabel, en die te mailen naar info@brl2506.nl.

Inhoud BRL 2508

Wanneer een kwaliteitsborgingsmodel wordt toegepast bij de samenstelling en het transport van een betonmengsel van primaire en secundaire toeslagmaterialen, kan men vertrouwen hebben dat het resulterende mengproduct voldoet aan de gestelde eisen in de beoordelingsrichtlijn. Het is belangrijk op te merken dat de materialen van het mengproduct al op zichzelf geschikt moeten zijn als toeslagmateriaal voor beton. Hierdoor zijn de voorschriften met betrekking tot het mengen van afvalstoffen uit het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP3) niet van toepassing op deze specifieke BRL. De BRL geeft duidelijk aan dat het mengen van uitsluitend primaire materialen buiten het kader van deze richtlijn valt. Voor dergelijke situaties wordt geadviseerd de BRL 2502 te raadplegen.

Consultatieperiode 

De consultatieperiode biedt een waardevolle gelegenheid voor betrokken partijen om hun input te leveren en bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van deze beoordelingsrichtlijn. De BRL 2508 zal een cruciale rol spelen bij het stimuleren van duurzame praktijken en het bevorderen van de circulariteit binnen de betonsector. De vrijgegeven BRL 2508 benadrukt de voortdurende inzet van de industrie om innovatieve oplossingen te ontwikkelen die niet alleen de prestaties van beton verbeteren, maar ook de impact ervan op het milieu verminderen.

Wilfred Oosterling
Contactpersoon
Wilfred Oosterling
Adviseur Bouwtechnologie, KAM
Paul Ewalds sectorsecretaris Betonmortel
Contactpersoon
Paul Ewalds
Adviseur Beleid en Regelgeving, sectorsecretaris Betonmortel