nieuwspagina

Nieuwe klassering van betonontkistingsmiddelen

Auteur: Henk Schuur 11 december 2018 Laatste update 9 december 2019

De Stichting Betonlosmiddelfabrikanten (sBLF) heeft met ingang van 1 juli 2018 een nieuwe klassering voor betonlosmiddelen (ontkistingsmiddelen) opgesteld. Met deze klassering wordt duidelijk welk betonlosmiddel geen nadelige effecten heeft op gezondheid en milieu.

Klassering ontkistingsmiddelen sluit aan bij regelgeving

In de klassering zijn de nieuwe gevarencodes en -symbolen (de H-/EUH-zinnen en GHS-symbolen) opgenomen. Er wordt duidelijk aangegeven welke oplosmiddelen (Vluchtige Organische Stoffen, VOS) zijn opgenomen en er is vermeld of hernieuwbare grondstoffen zoals plantaardige oliën en water zijn gebruikt. 

Zeven klassen losmiddelen

De nieuwe klassering is zo opgesteld dat de gezondheids- en milieubelasting toeneemt van klasse 1 naar klasse 7. Klasse 1 losmiddelen zijn het meest mens- en milieuvriendelijk. Dit zijn producten op emulsiebasis en met plantaardige oliën of esters. Voor de verwerking van deze middelen zijn geen ademhalingsbeschermingsmiddelen nodig. Losmiddelen van klasse 7 zijn op basis van procesoliën en hebben een groot risico op huidirritatie. Bij gebruik van middelen uit deze klasse moet ademhalingsbescherming worden gedragen.

De nieuwe lijst is hier te downloaden. Meer informatie staat op BLF classificering.

In het Engelstalige tijdschrift Concrete Plant International uitgave 6-2019 wordt ook aandacht gegeven aan de klassering van ontkistingsmiddelen bij beton. Hiermee is de klasseringstabel ook in het Engels beschikbaar.

Contactpersoon Betonhuis

Henk Schuur, stuur een e-mail