nieuwspagina

Nieuws van CSC

Auteur: Remco Kerkhoven Foto: Betonhuis 27 november 2021 Laatste update 22 augustus 2023

Eind oktober werd de Algemene Vergadering van de CSC gehouden. Na bijna twee jaar zonder fysieke bijeenkomsten, was iedereen verheugd om deze bijeenkomst bij te wonen. Betonhuis was deze keer de organisator.

Het laatste nieuws en de belangrijkste aandachtspunten staan in dit artikel.

BREEAM-erkenning

BREEAM is de certificeringsmethode voor een duurzaam gebouwde omgeving. Met deze methode kunnen projecten worden beoordeeld op integrale duurzaamheid. BREEAM wordt gebruikt in meer dan 80 landen wereldwijd en heeft CSC opnieuw erkend. Erkenning door BREEAM is het hoogst haalbare voor bouwbedrijven en opdrachtgevers met duurzaamheidsambities. De methode werkt op basis van punten. In BREEAM-NL is de CSC-certificatie van toepassing bij de credit MAT 5 – Onderbouwde herkomst van materiaal. Met CSC-gecertificeerd beton van alle beschikbare niveaus (brons en hoger) kan een score-niveau van 5 punten worden gehaald.

Duurzaamheidsmanager

CSC heeft een nieuwe duurzaamheidsmanager aangesteld. Cynthia Imesch is Zwitsers en Venezolaans en woonachtig in Zwitserland. Ze heeft een dubbele Master in Internationale Betrekkingen en in Commodity Trading Finance and Shipping. Cynthia is zeer ervaren in het werken met brancheorganisaties en heeft een brede kennis op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid opgedaan tijdens haar eerdere opdrachten in de scheepvaart- en olie- en gassector. Ook geeft ze regelmatig cursussen over Circulaire Economie.

Marine Aggregate System

Het nieuwe Marine Aggregate System is begin oktober gelanceerd. Betonhuis was als Regionale System Operator (RSO) initiatiefnemer van dit schema. Het systeem is ontwikkeld met de steun van SKKB en met inbreng van een breed scala aan stakeholders. Zand en grind uit zeewinning wordt in binnen- en buitenland veel gebruikt. Het nieuwe certificeringssysteem biedt producenten van mariene aggregaten de mogelijkheid om hun verantwoorde inkooppraktijken aan te tonen. 

Ontwerptool groen beton erkend

Betonhuis is uitgever van de Ontwerptool groen beton. Het is een rekenprogramma waarmee de milieu-impact van betonmengsels kan worden bepaald. CSC stelt strenge eisen aan dit soort rekenprogramma’s.  De tool volgt de levenscyclusanalyse (LCA) benadering en is gebaseerd op de eisen en richtlijnen uit de Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW Werken. Ook het SBK-toetsingsprotocol en de gegevens uit de Nationale Milieudatabase en natuurlijk basis LCA-normen zoals NEN-EN 15804, ISO 14040 en ISO 14044 worden meegenomen. De Ontwerptool is beoordeeld en goedgekeurd door IVAM en nu ook officieel erkend door CSC.

Remco Kerkhoven
Contactpersoon
Remco Kerkhoven
Adviseur Marketing, CSC, Communicatie, Statistiek
0613049978