nieuwspagina

NVTB reageert op Nationale Aanpak Biobased Bouwen

Auteur: Communicatie Betonhuis Foto: Mark Zijlstra 11 november 2023 Laatste update 17 november 2023

Op 9 november 2023 heeft het Nationaal Verbond van Toeleveranciers in de Bouw (NVTB) een brief gestuurd naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, gericht aan minister H.J. de Jonge. De brief is een reactie op de recent gepresenteerde Nationale Aanpak Biobased Bouwen.

In de brief uit Titia Siertsema, voorzitter van NVTB, haar waardering voor de aanpak die op 8 november door minister De Jonge en minister Adema werd gepresenteerd. De NVTB deelt haar bezorgdheid over het gebrek aan betrokkenheid van de industrie, ook de betonindustrie, bij de totstandkoming van deze aanpak.

Polarisatie Biobased Bouwen

Een belangrijk punt van bezorgdheid is de vermeende polarisatie rond biobased bouwen, waarbij de bestaande industrie en brancheverenigingen onterecht worden gekwalificeerd als niet-innoverend of zelfs tegen biobased. De NVTB roept op tot een open dialoog en benadrukt dat de kennis en ervaring van de bestaande industrie niet worden benut. De brief gaat verder in op onvolkomenheden in de Nationale Aanpak Biobased Bouwen, zoals het door elkaar halen van doelen en middelen, het gebrek aan stimulans voor innovatie en investeringen, en de tegenstrijdigheid met eerder geformuleerd beleid met betrekking tot klimaatverandering. Tot slot biedt de NVTB aan om namens de producenten hun ervaring in te zetten en een bijdrage te leveren aan het neerleggen van een stevig fundament voor de biobased bouwaanpak. Ze hopen op een uitnodiging voor een gesprek op korte termijn om hun standpunt verder toe te lichten.

Reactie Betonhuis

Betonhuis, lid van het NVTB, benadrukt dat de bouwmaterialenindustrie waardevolle kennis en ervaring bezit op het gebied van duurzame product- en procesontwikkeling en betreurt dat de leden van Betonhuis niet zijn geconsulteerd tijdens het opstellen van de aanpak Biobased Bouwen. In het programma staat dat ten minste 20% van het niet-constructieve beton dat toegepast wordt in de Grond Weg en Waterbouw bioverrijkt moet zijn voor ten minste 15%. “Door dit soort verplichtingen te stellen wordt marktwerking mogelijk verstoort en het heeft mogelijk gevolgen voor de technische levensduur van de producten. Daarnaast beperkt het de totale innovatie en belemmert de opschaling van echte alternatieve duurzame oplossingen, waar onze industrie al mee bezig is. Wij pleiten voor een neutrale sturing op duurzaamheid en circulariteit via bijvoorbeeld de MPG+ en de MKI. Die zienswijze wordt door PBL, transitieteam CBE en De Jonge zelf onderschreven“, aldus Paul Ewalds, coördinator Beleid en Regelgeving."

Meer informatie: NVTB en bekijk de brief

Paul Ewalds sectorsecretaris Betonmortel
Contactpersoon
Paul Ewalds
Adviseur Beleid en Regelgeving, sectorsecretaris Betonmortel