nieuwspagina

Onderhandelingsresultaat bereikt voor betonproductenindustrie

Auteur: Persbericht BFBN FNV CNV Vakmensen Foto: Betonhuis 24 januari 2024 Laatste update 25 januari 2024

Op 16 januari 2024 is er een positief onderhandelingsresultaat behaald voor de medewerkers in de betonproductenindustrie. Dit resultaat wordt nu voorgelegd aan de leden van vakbonden FNV en CNV Vakmensen, evenals de werkgeversvereniging BFBN.

Alfons van Woensel, sprekend namens de werkgevers, benadrukt het belang van het behouden van vakkrachten, zelfs in mindere tijden. "Maar," voegt hij toe, "de industrie moet ook aantrekkelijk blijven." Celil Çoban van FNV beaamt dit en benadrukt dat beide partijen tot overeenstemming zijn gekomen door een combinatie van tijd en geld.

Eigentijds karakter

Een opvallende verbetering in de arbeidsvoorwaarden is het eigentijdse karakter ervan, zoals benadrukt door Tossif Alvi, bestuurder namens CNV Vakmensen. Als voorbeeld noemt hij de toevoeging van 30% van het salaris tijdens het aanvullend geboorteverlof. Daarnaast wordt de inzet van twee extra verlofdagen geïntroduceerd, waardoor werkgevers en werknemers samen de teruggang in werk in onderling overleg kunnen opvangen.

1. Looptijd
De cao heeft een looptijd van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024.

2. Loonsverhoging
2% per 1 februari 2024 en vervolgens met € 75 nominaal per maand (€ 69,23 per 4 weken) bij een
voltijd dienstverband.

3. Reiskosten
Per 1 januari 2024 € 0,23 per kilometer over maximaal 30 kilometer enkele reis per dag.

4. Extra verlofdagen
Twee extra (bovenwettelijke) verlofdagen met ingang van 1 januari 2024. Al naar gelang de markt of bedrijfsomstandigheden kan de werkgever deze 2 dagen omzetten in een salarisverhoging.

5. Aanvullend geboorteverlof
Een aanvulling van 30% van het salaris tot max SV loon gedurende maximaal 5 weken.

6. Stage vergoeding
Minimaal € 300 per maand bedragen met ingang van 1 januari 2024 (op basis van voltijds stage).

7. Werkgeversbijdrage vakbonden
Met ingang van 2024 van € 45.000 naar € 60.000 per jaar.

 

Download onderhandelingsresultaat 

 

Annemiek Houtman
Contactpersoon
Annemiek Houtman
Adviseur Sociale Zaken, secretaris BFBN en sector Riolering