nieuwspagina

Problemen opgelost voor het leveren van betonmortel en grout volgens de BRL SIKB 2100 .

Auteur: Wilfred Oosterling 21 februari 2022 Laatste update 28 augustus 2023

De laatste tijd ontvingen we meerdere berichten dat volgens de BRL SIKB 2100 en het bijbehorende protocol BRL SIKB 2101 het niet mogelijk is om betonmortel en grout toe te passen voor het omsteunen en afdichten van het boorgat (Par 6.2, eis 16)

De eisen omschreven in de BRL lieten alleen toe dat daarvoor stoffen uit tabel 1 van bijlage B van de regeling bodemkwaliteit (grond of baggerspecie) kunnen worden gebruikt. Betonmortel en grout welke voldoen aan het bouwstoffenbesluit en zijn voorzien van een BSB-certificaat en/of voldoen aan de BRL 9338 kwamen niet in aanmerking omdat deze bouwstoffen vallen onder tabel 1 en 2 van de bijlage A van de regeling bodemkwaliteit.

Betonhuis is in overleg gegaan met de SIKB (Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer) met het verzoek om hiervoor een wijziging aan te brengen in de BRL.

Via de SIKB hebben we inmiddels begrepen dat er een officieel wijzigingsverzoek is zodat betonmortel en grout welke voldoen aan tabel 1 en 2 van de bijlage A van de regeling bodemkwaliteit toegepast kunnen worden.

Afbeelding wijziging BRL
Wilfred Oosterling
Contactpersoon
Wilfred Oosterling
Adviseur Bouwtechnologie, KAM