nieuwspagina

Roadmap CO₂ Betonindustrie

Auteur: Redactie Betonhuis 4 september 2018 Laatste update 15 december 2023

Het Betonhuis ontwikkelt een roadmap die aansluit bij het Betonakkoord. Dit akkoord is door de overheid, een deel van de betonindustrie en opdrachtgevers in de bouw ondertekend. "Het Betonakkoord is een mooie stap in de verduurzaming van Nederland.", aldus voorzitter Rob van Gijzel. "De betonsector staat voor een uitdaging om de Nederlandse milieudoelstellingen te behalen. CO2 besparing en circulariteit staan hierbij hoog op de agenda. Om invulling te geven aan het Betonakkoord wordt een roadmap ontwikkeld. Betonhuis heeft hiervoor samen met haar leden uitgangspunten geformuleerd."

Ontwikkeling roadmap Betonhuis

Voor de ontwikkeling van de roadmap van Betonhuis zijn een aantal belangrijke uitgangspunten geformuleerd. Zand, grind en kalksteen zijn geen schaarse grondstoffen en de winning ervan draagt bij aan biodiversiteit. Bij hergebuik van beton geldt dat de toepassing met de laagste milieubelasting als eerste in aanmerking komt. Met de overheid, kennisinstellingen en het bedrijfsleven wordt afgesproken om onderzoek te doen naar de ontwikkeling en/of toepassing van alternatieve klinker- en cementsoorten. Ook stelt Betonhuis een eenduidige uitvraag van MKI voor, die geen negatieve effecten mag hebben op de recyclebaarheid. Voor de Nederlandse betonsector is er een gezamenlijk belang om de CO2 reductie in het buitenland te bevorderen. Hiervoor wordt de Rijksoverheid gevraagd zich met kracht in te zetten voor een Europees Level Playing Field. 

joost_li.jpg
Contactpersoon
Joost Struijk
Directeur a.i. i.v.m. vacature voorzitter
Remco Kerkhoven
Contactpersoon
Remco Kerkhoven
Adviseur Marketing, CSC, Communicatie, Statistiek
0613049978