Seminar Breedplaatvloeren

Inleiding

Sinds de instorting van de parkeergarage in Eindhoven is er uitgebreid onderzoek gedaan naar de oorzaak. Daarbij is aan het licht gekomen dat er twijfels bestaan of breedplaten met een vierzijdige krachtsafdracht wel op de juiste manier zijn en worden ontworpen en toegepast. De resultaten van dit onderzoek is door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) op 22 mei aan de Tweede Kamer aangeboden. De resultaten hebben ook geleid tot een aanpassing van het stappenplan op basis waarvan bestaande vloeren moeten worden beoordeeld.

Op 18 september 2019 organiseren VNconstructeurs, Stufib en Cement, een seminar om een duidelijk beeld te schetsen van de problematiek, de achtergronden en de impact van de nieuwe rekenregels ten aanzien van breedplaatvloeren.

Het seminar is bedoeld om constructeurs, bouwers, leveranciers en andere geïnteresseerden te informeren.

 

Programma

Op het programma interessante lezingen van direct betrokkenen.

Zo geeft onder meer het ministerie van BZK een toelichting op het stappenplan, de onderzoeksaanpak, de onderzoeksplicht en de fasering. Prof. Simon Wijte (Adviesbureau Hageman / TU Eindhoven) licht de meest recente onderzoeksresultaten toe en de gevolgen voor de rekenregels. VNconstructeurs gaat in op het nieuwe stappenplan. Verder komen diverse versterkingsmethoden aan bod.

Het seminar sluit aan op de rondetafelgesprekken die deze periode door VNConstructeurs worden gehouden.

Het wordt een zeer compleet seminar met onmisbare informatie voor iedereen die in de praktijk te maken heeft met breedplaten.

 

Het voorlopige programma is als volgt:

Programma  

13.45 uur

Inloop

14.15 uur

Opening door Dagvoorzitter Theo Salet (decaan bouwkunde TUe)

14.20 uur

Introductie BZK – Marcel Balk (Ministerie van BZK)

14.45 uur

Technische toelichting + onderzoek rekenregels bestaande breedplaatvloeren – Simon Wijte (Bureau Hageman en hoogleraar TUe)

15.10 uur

Toelichting Stappenplan – Rudi Roijakkers (technisch directeur ABT)

15.30 uur

Mogelijkheden proefbelastingen – Paul Korthagen (partner IMd raadgevend Ingenieurs)

15.50 uur

Vragen/discussie – Dagvoorzitter Theo Salet

16.00 uur

Pauze

16.30 uur

Diverse versterkingsmethoden:
Bolanker – Johan Galjaard (ABT)
Strips – Jan Font Freide (RHDHV)
Door-en-door anker – Arno Melsen (van Rossum)
RAB-anker – Arno Melsen (van Rossum)
Voorgespannen strips – Paul Korthagen (IMd)

17.10 uur

Beproefde versterkingsmethoden:
Boor- en lijmanker – Dick Hordijk (Bureau Hageman)
Lijmwapening – Mark Verbaten (ABT)

17.50 uur

Vragen/discussie – Dagvoorzitter Theo Salet

18.00 uur

Buffetdiner

19.00 uur

Juridische aspecten – André Ubink (Ubink Rijs Advocaten)

19.30 uur

Nieuwbouw – Gerrie Dieteren (TNO)

20.00 uur

Vragen/discussie – Dagvoorzitter Theo Salet

20.10 uur

Netwerk/borrel

21.00 uur

Einde

 

Topsprekers op Seminar Breedplaatvloeren

Lees het artikel op Cementonline.

Inschrijven

U kunt zich hier inschrijven.

Stappenplan

Lees voor meer informatie over het nieuwe stappenplan het bericht ‘Nieuw stappenplan voor beoordeling breedplaatvloeren