Seminar Breedplaatvloeren

Op 18 september vond in Bunnik een seminar plaats over breedplaatvloersystemen. De organisatie van deze middag en avond was in handen van VNConstructeurs, Cement (Aneas) en Stufib met steun van ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Bouwend Nederland, TNO en Betonhuis Constructief Prefab.

Stappenplan

Aanleiding was het eindrapport van Bureau Hageman over de beoordeling van bestaande gebouwen met breedplaatvloeren. Dit is op 22 mei aan de Tweede Kamer gestuurd, inclusief een stappenplan (2019). De opzet van dit plan is om zo snel mogelijk zonder te rekenen te bepalen of een gebouw veilig is of dat uitgebreid nader onderzoek nodig is om vast te stellen of aanvullende maatregelen nodig zijn. Het plan is bedoeld voor het beoordelen van bestaande bouw na 1999. De minister zal gebruikmaken van zijn bevoegdheid uit de Woningwet tot een onderzoeksplicht. 
Verschillende ingenieursbureaus gaven in pitches aan welke oplossing zij zagen als er dan toch versterkt moet worden. Aan bod kwamen korte ankers, ankers door en door tot en met lijmwapening aan de buitenkant. 

In het avondprogramma werd het kader geschetst van de juridische kant van het verhaal: de opdrachtgever versus gebouweigenaar, gebruiker, constructeur en aannemer. Duidelijk is dat hierover nog de nodige jurisprudentie zal volgen ter aanvulling van de uitspraken die er al liggen. Tot slot kwamen de regels voor nieuwbouw aan de orde. Op dit moment is er in de normcommissie voor betonconstructies de nodige discussie over deze nieuwe regels en zijn er nog geen definitieve nieuwe regels. Extra tralies aan de rand, korven of uitstekwapening lijken niet meer weg te denken. Vanuit Constructief Prefab hebben wij met drie mensen zitting in deze normcommissie om deze nieuwe regels bij te sturen. Waar het om de breedplaten in het bijzonder gaat, wordt meestal iemand vanuit de producenten gevraagd om als gast mee te gaan. 

Kortom: dit dossier is nog niet gesloten.
 

Programma

Op het programma stonden interessante lezingen van direct betrokkenen. VNconstructeurs en Cement hebben gezamenlijk een portal ingericht waar alle informatie over breedplaatvloeren wordt verzameld: www.platformbreedplaatvloeren.nl. Hierop staan onder andere de presentaties die gehouden zijn tijdens het seminar: