nieuwspagina

Spaanse proef: beton met oude windturbinebladen

Auteur: Betonhuis communicatie , bron: evwind.es Foto: evwind 5 mei 2024 Laatste update 14 mei 2024

In de dynamiek van de groeiende windenergiesector worden Europese landen geconfronteerd met een nieuwe uitdaging: wat te doen met het afval van windmolenparken die het einde van hun levensduur hebben bereikt. De demontage van windturbines genereert aanzienlijke hoeveelheden restmateriaal, dat ook nog eens een breed scala aan materialen omvat, wat de noodzaak van duurzame verwerking benadrukt. Kan het gebruikt worden in beton? 

Al twee jaar bestudeert een onderzoeksgroep van de Spaanse Universiteit van Burgos (UBU) hoe ze dit afval kunnen herwaarderen, specifiek windturbinebladen. Dit is de onderzoeksgroep SUCONS (Duurzame Bouwonderzoeksgroep). Vanesa Ortega is de directeur en legt uit dat haar onderzoeksobjectief is om een gebruik te vinden voor dit afval dat nu al zo'n groot probleem is.

Bladen ontmantelde windturbines

De onderzoeksgroep werkt aan het omzetten van de bladen van ontmantelde windturbines in materialen die aan beton kunnen worden toegevoegd en zo technisch en economisch levensvatbaar beton kunnen produceren voor gebruik in verschillende toepassingen zoals bouw- of civiele werken. "We hebben besloten om het in beton te verwerken en het globale doel is om veerkrachtige en duurzame omgevingen te creëren, overgaand naar een circulaire economie met een lage koolstofuitstoot.," legt Ortega uit. Tot nu toe had Spanje dit probleem nog niet, maar de eerste windmolenparken bereiken al de 25 of 30 jaar van nuttige levensduur die een windturbine heeft. Andere landen hebben het dilemma van wat te doen met dit afval al eerder gehad, maar niet al hun voorbeelden zijn "milieuvriendelijk duurzaam", legt Ortega uit. "In sommige landen worden ze nog steeds naar stortplaatsen gebracht of als brandstof gebruikt. Dat is niet duurzaam. In andere gevallen is er bijvoorbeeld straatmeubilair van gemaakt." (zie ook de website van NOS

Geen beter beton

Het onderzoekswerk begon twee jaar geleden en ze kunnen al gerecyclede bladen in percentages tot 10% van dit materiaal in het beton verwerken. "Dit is niet gemakkelijk. We verwachten niet dat we beter beton krijgen wanneer we afval toevoegen, wat wordt verwacht is dat je geen beter beton krijgt dan conventioneel beton, maar beton met een adequate prestatie voor het gedefinieerde gebruik. Op deze manier kunnen we de verwijdering van een aanzienlijk volume windturbinebladen verzekeren, door ze toe te voegen aan beton, wat het meest geconsumeerde bouwmateriaal ter wereld is," voegt Ortega toe.
De SUCONS-groep werkt met Wind Turbine Blade Grinding (TPA) verkregen na een mechanisch proces van windturbinebladen bestaande uit selectief snijden van het blad en malen uitgevoerd in een bladenmolen.

Vezels uit bladen

De overige componenten van de windmolen hebben hun eigen herstelproces. "De moeilijkheid van het hergebruik van het materiaal van de bladen ligt in hun gevarieerde samenstelling met polymeerharsen, glasvezels, polyurethaan of balsahout, onder andere," zegt Ortega. De incorporatie van dit bladvermalen heeft invloed op het beton, maar hoeft niet op negatieve wijze te zijn. "In sommige gevallen hebben we een verbetering van eigenschappen bereikt omdat deze vezels een versterkend effect aan het beton geven. Wat we willen is een materiaal verkrijgen dat geschikt is voor de beoogde toepassing," zegt de directeur van de onderzoeksgroep.

Reactie Betonhuis

Paul Ewald, adviseur circulaire economie, juicht alle vormen van recycling toe, maar blijft wijzen op de haalbaarheid bij deze experimenten. In een reactie laat hij weten: “Wij vragen ons af of het nieuwe materiaal oneindig herbruikbaar is. Er bestaat een risico dat dit de circulaire betonketen verontreinigt. Na hergebruik ontstaan op termijn te hoge concentraties die de sterkte kunnen beïnvloeden. We willen circulair denken maar ook de cement -en betonketen schoon houden. Het Spaanse onderzoek moet ook rekening te houden met de toepasbaarheid en circulariteit in de toekomst.”

Remco Kerkhoven
Contactpersoon
Remco Kerkhoven
Adviseur Marketing, CSC, Communicatie, Statistiek
0613049978
Paul Ewalds sectorsecretaris Betonmortel
Contactpersoon
Paul Ewalds
Adviseur Beleid en Regelgeving, sectorsecretaris Betonmortel