kennispagina

Spuitbeton

Spuitbeton is een constructief beton dat door een slang naar de plaats van verwerking wordt getransporteerd en daar door middel van luchtdruk wordt aangebracht en verdicht. Terwijl bij conventioneel beton het product wordt gemengd, getransporteerd, in een bekisting gestort en verdicht, geschiedt bij spuitbeton (over het algemeen) het mengen, transporteren, verwerken en verdichten in één arbeidsgang.

Spuitbeton voor renovatie en herstel

In Nederland vindt spuitbeton zijn oorsprong in met name de betonreparatiebranche. Met spuitbeton kan een beschadigde of aangetaste betonconstructie worden verbeterd en versterkt. Daarbij wordt een dunne laag beton op de bestaande (aangetaste en gesaneerde) constructie aangebracht.

Twee spuitbetonsystemen

Spuitbeton wordt volgens twee systemen verwerkt: het droge en het natte systeem. Bij het droge systeem wordt de droge mortel door middel van lucht door de slang getransporteerd. Bij de spuitnozzle wordt het water toegevoegd en gemengd. Vervolgens wordt de natte mortel verspoten.

Bij het natte systeem wordt de mortel vóórdat deze door de slang wordt getransporteerd, met water gemengd. De natte mortel wordt verpompt en bij de nozzle wordt lucht toegevoegd voor de verwerking. Bij de nozzle kan, indien noodzakelijk, een spuitversneller worden toegevoegd.

 

Toepassinggebieden nat/droog

In Nederland wordt spuitbeton traditioneel toegepast voor renovatie en betonherstel. Overige toepassingsgebieden in Nederland zijn:

  • brandwerende bekleding;
  • akoestische bekleding;
  • vuurvaste isolatie;
  • modelspuitwerk (rotswerk);
  • nieuwe, lastig te bekisten constructies.

Het natte systeem wordt daar ingezet waar een geringe laagdikte moet worden aangebracht. Bij grotere laagdikten wordt het droge systeem toegepast. De grote stofvorming en grote hoeveelheid rebound (teruggekaatst spuitbeton) van het droge systeem kunnen tot problemen leiden. Het toepassen van hoge capaciteit spuitbeton biedt hiervoor een uitkomst.

Hoge capaciteit spuitbeton

Het hoge capaciteit spuitbeton onderscheidt zich vooral door de grote hoeveelheid te verwerken materiaal. Hiervoor zijn robottechnieken ontwikkeld en wordt gewerkt in combinatie met een spuitversneller. Momenteel kan door middel van robotspuiten met de natte methode een productie van 60 tot 100 m3 per werkdag van acht uur worden gerealiseerd bij voldoende grote oppervlakken.