Het doel van de kernactiviteit Techniek is het beïnvloeden van technische regelgeving voor beton en de toepassing in lijn met de belangen van de leden van Betonhuis. Voorkomen moet worden dat regelgeving onredelijke negatieve consequenties heeft voor de concurrentiepositie van beton ten opzichte van andere bouwmaterialen.

Het betreft de technische regelgeving voor het materiaal beton (betontechnologie), het ontwerpen en construeren en de uitvoering in de praktijk. Onder technische regelgeving worden ook milieu- en gezondheid gerelateerde onderwerpen verstaan zoals LCA-analyses, circulariteit, straling, uitloging en respirabel kwarts.
De productie en toepassing van beton en grondstoffen is gebonden aan technische regelgeving. Deze regelgeving, vastgelegd in Nederlandse en Europese normen en richtlijnen, is voortdurend in ontwikkeling. Adequate regelgeving is essentieel voor een efficiënte en professionele industrie. Enerzijds om aan te sluiten bij de voortdurende ontwikkelingen in betontechnologie en constructieve inzichten en anderzijds om innovatieve ontwikkelingen te faciliteren. Het Betonhuis kan voor haar leden het evenwicht tussen enerzijds kwaliteit en constructieve veiligheid en anderzijds de ermee gepaard gaande kosten voor grondstoffen, materialen en de bedrijfsvoering bewaken.

De volgende gemeenschappelijke activiteiten zullen centraal vanuit het Betonhuis onder aansturing en verantwoordelijkheid van het bestuur van het Betonhuis worden verricht, dat daarbij handelt vanuit een gemeenschappelijk belang van de gehele cement- en betonsector

  • Beïnvloeden generieke ontwikkelingen van het stelsel van technische regelgeving voor grondstoffen, beton en betontoepassingen.
  • Extern vertegenwoordigen betonsector als geheel in Nederland en Europees.
  • Onderhouden samenwerkingsrelaties met normalisatie-instituten, certificatie-instellingen en andere relevante organisaties (w.o. Betonvereniging, MVO Nederland, NVTB).
  • Opdrachtverlening of medefinanciering van generiek onderzoek voor en ontwikkeling van (pre-normatieve) regelgeving (CUR, NEN) in belang van de gehele betonsector.
  • Het informeren van de leden van de sectorverenigingen over nieuwe ontwikkelingen en het aanreiken van hulpmiddelen aan die leden om nieuwe regelgeving te ontwikkelen of te implementeren.
  • Opstellen technische onderbouwingen van generiek promotiemateriaal voor cement- en betontoepassingen.