nieuwspagina

Toegang bouwplaats met Generieke Poortinstructie

Auteur: Jan Heuveling 11 maart 2019 Laatste update 25 februari 2020

Bouwbedrijven die de Governance Code Veiligheid op de Bouwplaats hebben ondertekend, hebben hun toeleveranciers, ook leden van Betonhuis, geïnformeerd over de verplichte Generieke Poortinstructie (GPI). Vanaf 1 april 2019 krijgt de chauffeur alleen toegang tot de bouwplaats als hij aantoonbaar in het bezit is van een GPI-certificaat.

De eis voor een GPI-certificaat geldt voor alle toeleveranciers, dus ook voor truckmixerchauffeurs en transporteurs van prefab. Het systeem is opgezet op initiatief van Stichting Samenwerken Voor Veiligheid (SSVV). Het SSVV bepaalt de inhoud van de GPI en heeft het beheer ondergebracht bij Explain.

Wat is de opzet van de Generieke Poortinstructie?

De opzet van de GPI kent drie soorten passen, een voor de B&U-sector, de GWW-sector en een voor de Installatie-sector. Volgens Explain is de inhoud vrijwel gelijk. Als een chauffeur voor een van de passen een GPI certificaat heeft behaald, dan krijgt hij ook toegang tot de andere bouwplaatsen. De GPI Installatie is de meest uitgebreide GPI gericht op alle type bouwlocaties. Bij twijfel over welke GPI is het advies om de GPI Installatie te doen. De kosten per certificaat, dus per medewerker, bedragen € 8,75. De controle op het bezit van een geldig certificaat wordt mogelijk gekoppeld aan een systeem zoals Bouwpas, Hillson of vergelijkbaar. Daarnaast werkt Transport en Logistiek Nederland (TLN) aan een chauffeurspas waaraan het GPI-certificaat gekoppeld zou kunnen worden. 

Advies Betonhuis

De instructies op de website van Explain zijn duidelijk en vrij eenvoudig. Ook het volgen van de film om een certificaat te behalen is in principe bereikbaar voor alle werknemers. Na dat de deelnemer geslaagd is voor het certificaat worden de gegevens AVG-proof opgeslagen in een beschermde database van Explain. De werknemer of werkgever kunnen een pdf downloaden en afdrukken waarmee aan de poort getoond kan worden dat degene die de bouwplaats op wil in het bezit is van een certificaat. Deze werknemer (of inlener) moet zich dan wel kunnen identificeren.

Met deze toegankelijkheid is een extra portal via Betonhuis niet zinvol. De verplichting voor in het bezit zijn van een certificaat moeten onze leden wel tijdig eisen van ZZP-ers of inlener die naar een bouwplaats gaan! Controle aan de poort van bouwwerken waar een GPi verplicht is wordt gedaan door de uitvoering. Zij kunnen in de database van Explain zien of de persoon geslaagd is en het certificaat heeft behaald. Een Bouwpas of dergelijke is hiervoor geen verplichting.

Meer informatie

Zie ook: Bouwplaats veiliger met GPI pdf

Zie ook: Explain Generieke Poortinstructie

Contactpersoon Betonhuis

Paul Ewalds, stuur een e-mail