kennispagina

Ultra-hogesterktebeton

Auteur: Communicatie Betonhuis Foto: Bruil 18 februari 2020 Laatste update 28 augustus 2023

Na hogesterktebeton (hsb) komt ultra-hogesterktebeton (uhsb). En toch is uhsb meer dan een verbetering van hsb. Kon hsb nog gemaakt worden door optimalisering van alle details van het 'gewone' beton, bij uhsb is er sprake van een nieuwe technologie.

Nieuwe technologie

Die nieuwe technologie betreft zowel de grondstoffen als de procestechniek. Fundamenteel voor uhsb is de korrelpakking, wat wil zeggen dat de korrelgrootte van de verschillende componenten elkaar perfect aanvullen, zodat een zeer dicht materiaal ontstaat. Ter vergelijking: het poriegehalte van gebruikelijk constructief beton ligt rond de 10-12%; uhsb heeft een poriegehalte van 1-1,5% en is daarmee vergelijkbaar met keramiek.

Eigenschappen uhsb

Dat heeft grote invloed op de eigenschappen van het eindproduct. Uhsb is zo dicht, dat het vrijwel ondoordringbaar is voor vloeistoffen. Dat resulteert in een extreme bestandheid tegen agressieve omstandigheden en dus een onderhoudsvrije levensduur. De extreme dichtheid maakt uhsb bijzonder interessant voor constructies waaraan zeer hoge eisen worden gesteld aan onbelemmerde beschikbaarheid (infrastructuur). En de bijzonder hoge sterkte slanke en sierlijke constructies mogelijk maakt.

 

Ultra High Performance Concrete (UHPC)

De naam ultra-hogesterktebeton is in feite niet de beste benaming. Het gaat dikwijls niet om de hoogst haalbare sterkte, maar meer om de functionele en esthetische kwaliteit van het betonoppervlak en de extreme bestandheid tegen aantasting.
In de Engelstalige landen worden vaak gesproken van Ultra High Performance Concrete (UHPC); in het Frans wordt vaak de aanduiding Béton Ultra Haute Performance (BUHP) gebruikt.

Slanke en complexe vormen

De dichtheid van het materiaal heeft als belangrijk voordeel dat de betondekking die normaal nodig is ter bescherming van het wapeningsstaal minimaal kan zijn. Voorts ligt het gebruik van staalvezels in uhsb voor de hand. Daarmee kunnen slanke en complexe vormen worden gemaakt, die in gewapend beton niet of nauwelijks mogelijk zijn. In voorgespannen uhsb kunnen staalvezels de rol van de traditionele dwarswapening vaak helemaal overnemen.

Belofte voor de bouwmarkt

Met al de genoemde voordelen is uhsb een belofte voor de bouwmarkt. De fors hogere prijs belemmert een brede toepassing. Een analyse van de totale kosten over de levensduur (total costs of ownership) moet duidelijk maken of uhsb een goede keuze is.

Math Pluis
Contactpersoon
Math Pluis
Adviseur Techniek en Regelgeving, sectorsecretaris BPN
Wilfred Oosterling
Contactpersoon
Wilfred Oosterling
Adviseur Bouwtechnologie, KAM