kennispagina

Verlaging grenswaarde Milieuprestatie Gebouwen (MPG)

Auteur: Math Pluis Foto: Betonhuis 16 januari 2019 Laatste update 30 maart 2022

Met ingang van 1 juli 2021 treedt een wijziging van het Bouwbesluit 2012 in werking: de aanscherping van de Milieuprestatie voor gebouwen (MPG). De grenswaarde voor de MPG gaat dan van 1,0 naar 0,8. De bedoeling is dat bouwers meer circulair en milieuvriendelijker gaan bouwen. De eisen zullen stapsgewijs worden aangescherpt en het streven is de grenswaarde uiterlijk in 2030 te halveren naar 0,5. Vanuit NVTB en vanuit Betonhuis is benadrukt dat ook de relatie met de energieprestatie in de gebruiksfase dient te worden gelegd.

Betonhuis betrokken bij voortraject

In het voortraject bij de totstandkoming van de verlaging heeft BZK belanghebbenden uitgenodigd om input uit de markt op te halen over toekomstige ontwikkelingen die verband houden met de hoogte van de MPG. Henk Schuur, Adviseur KAM en Regelgeving Betonhuis, was hierbij betrokken. Bij het vaststellen van het toekomstbeeld is onder meer rekening gehouden met de waardering van circulariteit. De MPG is gebaseerd op de Bepalingsmethode van de NMD. Deze is hier inmiddels ook op aangepast zodat maatregelen voor circulariteit in de bouw beter kunnen worden gewaardeerd. Verder wordt een transitie in de bouw van traditioneel naar industrieel voorzien. Een verlaging van de MPG-eis zal de vraag naar beton met een lage milieuprestatie verhogen. Er komt dan meer druk te liggen op het doorvoeren van ontwikkelingen zoals alternatieve bindmiddelen voor beton of op het hergebruik van betonelementen na afloop van hun levensduur.

Relatie met de energieprestatie in de gebruiksfase

Vanuit NVTB en vanuit Betonhuis is benadrukt dat ook de relatie met de energieprestatie in de gebruiksfase dient te worden gelegd. Immers, het verbeteren van de energieprestatie door bijvoorbeeld het gebruik van zonnepanelen of een warmtepomp zal zeker leiden tot een verhoging van de berekende MPG. Wanneer hiermee de eis van de MPG niet meer kan worden gehaald, dan dreigt het doel 'een energiezuinige woning' niet realiseerbaar.

Math Pluis
Contactpersoon
Math Pluis
Adviseur Techniek en Regelgeving, sectorsecretaris BPN, Stenen en Blokken