nieuwspagina

Webinar over CSC-certificering: waarde van CSC-certificaat steeds groter, markt vraagt erom

Auteur: Kees Jansen i.o. Betonhuis Foto: Betonhuis 22 januari 2024 Laatste update 25 januari 2024

De markt vraagt steeds meer bewijzen dat bedrijven in de betonindustrie duurzaam bezig zijn. Daarom wordt de CSC-certificering – waarmee ondernemingen hun duurzame werkwijze kunnen aantonen door de inzet van de monitoringstool - steeds belangrijker. Dat zei Wilfred Oosterling van Betonhuis vrijdagmiddag 19 januari in een webinar over CSC-certificering en de monitoringstool voor de sector.

Zo’n veertig deelnemers van de bij Betonhuis aangesloten bedrijven keken live mee met de presentatie van Oosterling en zijn collega Remco Kerkhoven over de twee onderwerpen. Ook waren vertegenwoordigers van certificerende instellingen aanwezig om in de chat vragen te beantwoorden. Een samenvatting van het webinar is hier (volgt z.s.m.) terug te kijken. De afgelopen tijd is druk gewerkt om de technische handleiding voor de CSC-certificering aan te passen. Inmiddels ligt er nu een opvolger van versie 2.1. Dat is versie 3.0 geworden. ,,Het blijft in ontwikkeling”, zet Oosterling. ,,En dat is ook nodig, want er wordt steeds meer bewijslast gevraagd.”

Technische handleiding 3.0. is eenvoudiger

Centraal in versie 3.0 is het vereenvoudigen en dat bleek ook wel uit de details die in de presentatie getoond werden. Het certificeringssysteem groeit en groeit en wordt inmiddels in 21 landen toegepast. Daar zijn zo’n 900 bedrijven gecertificeerd. Door het wereldwijde gebruik zijn ook onderdelen toegevoegd die in Nederland en België wellicht wat vreemd overkomen. ,,Bijvoorbeeld het punt over mensenrechten”, zei Oosterling. ,,In Nederland vinden we bepaalde zaken heel normaal, maar voor andere landen is het noodzakelijk om daar iets over op te nemen.”

Geldigheid certificaat

Er kwamen ook praktische zaken aan de orde, bijvoorbeeld de vraag of bedrijven die kort voor de invoering van versie 3.0 een aanvraag zijn gestart (meer informatie), aan de oude of nieuwe eisen moeten voldoen. Het antwoord: waarschijnlijk aan de eisen van versie 2.1. ,,Maar neem in dat geval even contact op met de certificerende instelling.” En als je een certificaat behaalt, dan blijft de geldigheidsduur gewoon drie jaar. Het tweede onderwerp dat aan de orde kwam was de Monitoringstool van de industrie. Deze is ook inzetbaar voor CSC. Deelnemende bedrijven geven daarin gedetailleerd aan wat ze aan duurzaamheid op verschillende gebieden doen. Die informatie wordt gebundeld en krijgt uiteindelijk vorm in een verslag, dat wordt gecontroleerd en goedgekeurd door een accountant. Een klein tipje van de sluier uit het verslag over 2022: In de sector is 6 procent secundair toeslagmateriaal gebruikt en 94 procent primair. Het aandeel groene stroom was ruim tien procent, grijze stroom, aardgas en diesel vormen met twee derde nog wel het grootste aandeel.

Veel bedrijven doen mee

Kerkhoven: ,,Tachtig procent van de betonmortelbedrijven in Nederland doet mee en veertig procent van de prefab doen mee met de monitoringstool. Dat is een forse omvang.” Oosterling spreekt over een ‘uniek duurzaamheidsverslag’ dat in februari verschijnt. Geen enkele andere branche heeft volgens hem op zo’n schaal geverifieerde cijfers. ,,Daar kunnen we trots op zijn”, aldus Kerkhoven. Oosterling: ,,Het is een monitoringstool, maar ook in je bedrijfsvoering te gebruiken. Je krijgt zo een beter inzicht in hoe je als onderneming ten opzichte van de hele markt presteert. Transparante en gecontroleerde data welke in de toekomst ook inzetbaar kunnen zijn voor de CRSD rapportage.”  Betonhuis wil vaker korte webinars houden. Kerkhoven: ,,Wie onderwerpen of tips heeft, ze zijn welkom.”

Wilfred Oosterling
Contactpersoon
Wilfred Oosterling
Adviseur Bouwtechnologie, KAM
Remco Kerkhoven
Contactpersoon
Remco Kerkhoven
Adviseur Marketing, CSC, Communicatie, Statistiek
0613049978