kennispagina

Zelfverdichtend beton (zvb)

Zelfverdichtend beton (zvb) is zeer vloeibaar. Hierdoor zijn gecompliceerde vormen en constructies met veel sparingen of veel wapening eenvoudig te storten. Het betonoppervlak is van hoge kwaliteit, hierdoor duurzaam en uitermate geschikt voor schoonbeton toepassingen. 

Wat is de samenstelling van zelfverdichtend beton?

Door de vloeibaarheid van het materiaal is een hoge wapeningsdichtheid mogelijk. Nauwe ruimtes tussen het wapeningsstaal worden goed gevuld en grindnesten en waterafscheiding (bleeding) komen niet voor. Ook kleine profileringen in het oppervlak zijn met zelfverdichtend beton te storten. Bekistingen met beperkte toegankelijkheid of grote hoogtes vormen geen probleem. Ook is er minder slijtage van de bekisting door het ontbreken van trilapparatuur.

Zvb valt in principe onder de normale betonvoorschriften en past binnen de sterkteklassen en eisen omtrent duurzaamheid in NEN-EN 206. De vloeibaarheid wordt uitgedrukt in de consistentieklassen

  • SF1: Zeer vloeibaar
  • SF2: Zelfverdichtend

Om deze te realiseren worden speciale hulpstoffen (superplastificeerders) toegepast. Anders dan traditioneel betonmortel kan zvb ook worden beoordeeld op viscositeit (stroperigheid), risico op blokkering tussen de wapening en de stabiliteit van het mengsel. Bij een te hoge vloeibaarheid treedt ontmenging op omdat dan alle zware deeltjes zinken. Deskundig advies over de juiste samenstelling en de toepassing kan worden verkregen bij de bij Betonhuis sector Betonmortel aangesloten centrales.

Consistentieklasse  
Droog  C0
Aardvochtig C1
Half plastisch S2 
Plastisch S3 
Zeer plastisch F4 
Vloeibaar F5 
Zeer vloeibaar SF1 (toevoeging in 2014)
Zelfverdichtend  SF2 (toevoeging in 2014) 
  Bron: NEN-EN 206, NEN 8005

 

Aanvullende eigenschappen  
Viscositeit VF1 of VF2 
Blokkeringsmaat PJ1 of PJ2 (12 of 16 in J-Ring)
Stabiliteit  SR1 of SR2 
  Bron: NEN-EN 206, NEN 8005

 

Normen en Aanbevelingen
NEN-EN 206, Beton, deel 1; Specificatie, eigenschappen, vervaardiging en conformiteit.
NEN 8005, Nederlandse invulling van NEN-EN 206, Beton, deel 1; Specificatie, eigenschappen, vervaardiging en conformiteit
NEN-EN 12350, Beproeving van betonspecie, deel 1 t/m 12
Bron: Betonlexicon.nl 

Uitvoering Zelfverdichtend beton

Met de komst van zelfverdichtend beton is de kans op fouten tijdens het storten sterk verminderd. Trillen van de betonmortel is niet nodig, waardoor een snellere bouwtijd is te realiseren. Het heeft bovendien een gunstig effect op de arbeidsomstandigheden en het geluidsniveau op de bouwplaats. De betrouwbaarheid van de uitvoering met zvb is groot wanneer met enkele specifieke aspecten rekening wordt gehouden:

  • Zelfverdichtend beton is nog geen zelfnivellerend beton. Het specieniveau zal daarom enig verhang vertonen.
  • Door de hoge vloeibaarheid is de bekistingsdruk groter dan bij traditioneel beton. Men moet uitgaan van hydrostatische speciedruk.
  • Zelfverdichtend beton is gevoelig voor plastische krimp. Dit kan worden voorkomen door het verhardende beton te beschermen tegen uitdroging.