kennispagina

Aanmaakwater voor beton

Het aanmaakwater in beton heeft een dubbele functie: de hydratatie van het cement en de verwerkbaarheid tijdens de uitvoering. Voor de betonmortel is circa 150 tot 170 liter aanmaakwater per m3 nodig. Het water mag geen stoffen bevatten die invloed uitoefenen op het verhardingsproces van beton.

Wat is de kwaliteit van het aanmaakwater voor beton?

Aanmaakwater kan niet onbeperkt worden toegevoegd. Een teveel aan water levert zwakker beton op. Een tekort aan water zorgt er voor dat niet alle cement reageert en verhardt. Het water mag geen stoffen bevatten die invloed uitoefenen op het verhardingsproces of op de duurzaamheid van het verharde beton.

Eigenschappen

Afhankelijk van de herkomst moeten de eigenschappen van het water getoetst worden aan de eisen die in de norm NEN-EN 1008 worden gesteld. In deze norm zijn de eisen vermeld ten aanzien van het chloridengehalte, het sulfaatgehalte en de zuurgraad. De kwaliteit van leidingwater in Nederland is voldoende, maar - afhankelijk van de kwaliteit - kan ook bron- of oppervlaktewater worden toegepast. Naast het gebruik van dit water wordt in toenemende mate ook spoelwater uit betonmortelcentrales als aanmaakwater gebruikt.

Voorbeeld:    
Bron: Betonhuis
Wcf 0,60 168 liter water 280 kg cement
Wcf 0,45 150 liter water 340 kg cement

De norm NEN-EN 206 stelt kwaliteitseisen welke mede zijn gebaseerd zijn op de verhouding tussen water en cement, de watercementfactor (wcf). De hoeveelheid water die in betonmortel wordt gebruikt varieert globaal van circa 150 tot 170 liter per m3.

Normen
Bron: Betonlexicon
NEN-EN 1008:2002 - Aanmaakwater voor beton - Specificatie voor monsterneming, beproeving en beoordeling van de geschiktheid van water, inclusief spoelwater van reinigingsinstallaties in de betonindustrie, als aanmaakwater voor beton;