kennispagina

Behangklaar of sausklaar na ontkisten beton

De termen 'behangklaar' en 'sausklaar' na ontkisten van een betonnen wand bestaan niet! Er zijn geen richtlijnen beschikbaar waaraan deze termen te toetsen zijn. Toch vragen partijen om duidelijkheid en afspraken. De onduidelijkheid betreft vooral de situatie tussen ontkisten en afwerken. Betonhuis en VSB hebben een vrijblijvend voorstel gedaan voor een definitie van 'Behangklaar'.

Hoe wordt een betonnen wand behangklaar opgeleverd?

Afhankelijk van het type, de soort en de leeftijd van de bekisting, zullen de naden tussen de delen zich aftekenen. Het aantal benodigde centerpennen kan per type bekisting verschillen. Bij het storten van breedplaatvloeren kunnen betonresten langs de eerder gestorte wanden lopen, die zich daaraan hechten. Op een bekisting worden ook nog voorzieningen voor meerdere woningtypen geprogrammeerd. Het beschadigen van het bekistingoppervlak is bij programmeren onvermijdelijk. Het intensieve gebruik en herstel van de bekisting zal ook enige onvlakheid veroorzaken. Bij het storten van een wand zullen de voor dat type woning niet gebruikte gaten zich toch iets gaan aftekenen. Maar ook de plaat of paneelnaden, aansluiting op een eerder gestorte kim, en dergelijke, zijn na het ontkisten nog zichtbaar.

Eisen beton bij behangklaar opleveren

De eisen die aan de betonwand worden gesteld, zijn afhankelijk van de opvolgende bewerking. Aan het uiterlijk van een eindwand waar isolatiemateriaal tegenaan is gebracht, zullen geen hoge vlakheideisen worden gesteld. Voor binnenwanden maakt het verschil of een wand wordt gesausd, behangen of gestukadoord. Voor een werkbare en meetbare situatie wordt voorgesteld om twee prestatieniveaus te benoemen.

  • De betonwand glad uit de bekisting.
  • De wand afgefilmd.
     

Specifieke normen voor deze niveaus zijn er niet, maar het lijkt logisch om aan te sluiten bij bestaande omschrijvingen uit regelgeving.

De betonwand glad uit de bekisting     
Afwerkingniveau uit de norm NEN 6722-2002 Tabel 8-klasse A
Onderwerp 
Eisen
Aan
Plaatnaden  ≤ 2 mm   Bekisting 
Elementnaden  ≤ 3 mm  Bekisting 
Bramen bij de naden  ≤ 3 mm  Bekisting 
Plaatselijke doorbuiging  ≤ 1 mm  Bekisting 
Plaatselijke afwijking  ≤ 2 mm Bekisting 
Vlakheid van grote oppervlakken  ≤ 7 mm  Bekisting
Hoeken Π beschadiging  ≤ 10 mm  Bekisting
Luchtbellen  plaatselijk Max. 50 mm2/dm2   Betonoppervlak
Luchtbellen  totaal Max. 1500 mm2/m2  Betonoppervlak

Afwerking centerpengaten
t.o.v. verblijfsruimte 

+ 0 / ≤ 3 mm Betonoppervlak
De wand afgefilmd     
Volgens CUR-Aanbeveling 100 klasse B2
Ontwerp 
Eisen 
Aan 
Plaatnaden  ≤ 1 mm  Bekisting 
Elementnaden  ≤ 1 mm  Bekisting 
Bramen bij de naden  ≤ 1 mm  Bekisting 
Plaatselijke doorbuiging  ≤ 1 mm Bekisting 
Plaatselijke afwijking  ≤ 1 mm  Bekisting 
Vlakheid van grote oppervlakken  ≤ 7 mm  Bekisting 
Hoeken Π beschadiging   ≤ 10 mm  Bekisting 
Luchtbellen plaatselijk  Max. 20 mm2/dm2 Betonoppervlak 
Luchtbellen  Totaal Max. 300 mm2/m2  Betonoppervlak
Afwerking centerpengaten
t.o.v. verblijfsruimte
+ 0 / ≤ 1 mm Betonoppervlak

Aftekenen schroef-en spijkergaatjes
t.o.v. verblijfsruimte

+ 0 / ≤ 1 mm Betonoppervlak

Voor dit niveau zijn de criteria voornamelijk ontleend aan CUR-Aanbeveling 100 klasse B2. Om dit afwerkingniveau te bereiken, mag de betonwand worden afgefilmd met een daarvoor geschikt materiaal (ter goedkeuring van de hoofdaannemer/opdrachtgever).