kennispagina

Beton en geluid

Een goede geluidwering draagt bij aan het wooncomfort en met een betonnen casco kan een optimaal wooncomfort worden waargemaakt. Bij toepassing van een ankerloze spouwconstructie wordt een nog hoger comfortniveau bereikt. Bij gietbouw ontstaan er geen geluidslekken als gevolg van scheurvorming of breuk. 

Betonnen woningscheidende wanden

 • De massa en de stijfheid van de constructie.
  De massa van de constructie beïnvloedt de directe geluidsoverdracht. Hoe zwaarder de constructie, des te beter de geluidsisolatie. Beton biedt met zijn grote massa dus een groot voordeel.
 • De bouwkundige detaillering.
  Een goede bouwkundige detaillering is noodzakelijk voor het beperken van flankerende geluidsoverdracht en het voorkomen van geluidlekken. In het werkgestorte betonnen casco's (gietbouwcasco's) hebben geen kieren. In de Gietbouwdetails Geluidwering staan talloze voorbeelden vermeld.
 • De betrouwbaarheid van de uitvoering.
  Door uitvoeringsfouten kan een groot gedeelte van de geluidisolerende werking van de constructie verloren gaan. Een zorgvuldige uitvoering is daarom noodzakelijk. 

Voordelen bij gietbouwcasco's:

 • Door de grote massa en stijfheid hebben betonconstructies uitstekende geluidwerende eigenschappen.
 • Goede geluidsisolatie komt ook tot stand door een goede detaillering. Bij gietbouw ontstaan geen geluidslekken als gevolg van scheurvorming of breuk.
 • De minimale prestatie-eisen zijn vastgelegd in het Bouwbesluit, de gietbouw heeft geschikte oplossingen voor deze prestatie-eisen.
 • Aanbevelingen voor een verhoogde geluidsisolatie staan vermeld in het Nationaal pakket Duurzaam Bouwen.
 • Gietbouw heeft uitstekende oplossingen voor verhoogde geluidsisolatie.

Betongranulaat op de geluidsisolatie

Geluidsisolatie is voor een belangrijk deel afhankelijk van de massa van de constructie. Als het grind in het beton geheel of voor een deel wordt vervangen door granulaat, heeft dat invloed op de massa. Granulaat weegt immers minder dan grind. Gebruik van granulaat heeft dus invloed op de geluidsisolatie. Bij toepassing van betongranulaat is de invloed op de geluidsisolatie gering. Beton met 20% betongranulaat geeft een massavermindering van slechts circa 30 kg/m³. 100% betongranulaat geeft een reductie van 160 kg/m³. Door goed te detailleren blijft de kwaliteit van de geluidwering gewaarborgd.

Menggranulaat weegt een stuk minder dan betongranulaat. Het effect op de geluidsisolatie is dan ook aanzienlijk groter. Bij 20% menggranulaat is het massaverlies 30% groter dan bij 20% betongranulaat. Bij 100% menggranulaat is dit massaverlies zelfs meer dan 55% groter. 

Remco Kerkhoven
Contactpersoon
Remco Kerkhoven
Adviseur Marketing, CSC, Communicatie, Statistiek
0613049978
Ankerloze betonnen wanden

Ankerloze wanden hebben de volgende voordelen voor het binnenmilieu:

 • Deze wand biedt een zeer goede geluidsisolatie, wat de binnenmilieukwaliteit sterk verbetert. Geluidsoverlast van de buren is een belangrijke bron van ergernis (een belangrijke stress-factor).
 • De wand heeft een hoog warmte-accumulerend vermogen. Door de warmte-opslag in de wand worden warmtepieken in de zomer, maar ook wanneer nog gestookt wordt in het voor- en naseizoen, afgevlakt (zie ook: 'Gietbouw en passieve zonne-energie').
 • De wand kan worden opgebouwd als warmtewand. Voordelen van de warmtewand zijn:
 • Door de hogere stralingstemperatuur kan de luchttemperatuur ca. 2°C lager worden gehouden (samen met de relatieve vochtigheid bepalen de luchttemperatuur en de stralingstemperatuur de behaaglijkheid in de woning), waardoor er minder warmteverlies optreedt als gevplg van transmissie en ventilatie.
 • Door de lage temperatuur van de warmte-afgifte komt er geen verschroeiing van stof voor (verschroeide stoflucht).
 • Er is geen stofverplaatsing, zoals bij hoge temperatuursystemen (door convectie) of luchtverwarming, waardoor de lucht schoner blijft. Dit is zeker van belang voor mensen met gevoelige luchtwegen en cara-patiënten.
 • De warmte is zeer aangenaam omdat het verlies van lichaamswarmte aan de omgeving wordt gecompenseerd door het verticale stralingsvlak van de wand.
 • Er zijn geen losse verwarmingselementen waar zich stof ophoopt.
 • Door de lage temperatuur is het rendement van de warmte-opwekking hoger, de koppeling met een warmtepomp ligt zeer voor de hand.