nieuwspagina

Beton steeds duurzamer!

22 maart 2018 Laatste update 5 februari 2021

De verduurzaming van de Nederlandse betonsector heeft sinds 2012 een grote sprong voorwaarts gemaakt. Dat is vooral te danken aan steeds duurzamer geproduceerd beton en aan een betere samenwerking binnen de sector. Die conclusies publiceert Betonhuis sector betonmortel in het brancheverslag 2017.

De totale CO₂-emissie per geproduceerde m3 betonmortel is in 2016 3% lager dan in het jaar daarvoor. Ten opzichte van het referentiejaar 2012 is er zelfs sprake van een reductie van ruim 7%. Wat beton mogelijk maakt, zoals het brancheverslag is getiteld, is opmerkelijk positief van toon. Het verslag baseert zich op een benchmark-onderzoek dat onlangs binnen de betonmortelsector is uitgevoerd. Naast CO2-emissie en het gebruik van secundaire grondstoffen, werd gekeken naar randvoorwaarden als veiligheid van betrokken personeel en efficiëntie binnen de productiecyclus. Over de gehele keten spreekt het verslag van gunstige ontwikkelingen. Zo kregen de meeste chauffeurs in dienst van bij Betonhuis aangesloten bedrijven rijstijltrainingen. Door deze ontwikkeling kon de CO2-emissie bij de betonmortelproductie (waar transport toe wordt gerekend) met maar liefst 6% worden teruggebracht.
 

Paul Ewalds -  Betonhuis sectorsecretaris Betonmortel

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen krijgt alleen de impact die het verdient, als we het samen doen."

 

Secundaire grondstoffen

Met producten als vliegas, betongranulaat en andere secundaire grondstoffen, heeft de betonsector een aantal kansrijke, duurzame grondstoffen in handen. Na jaren van groei in de toepassingen ziet de branche nu een stabilisatie. De oorzaken zijn divers. De geschikte hoeveelheid poederkoolvliegas lijkt te stabiliseren en zal de komende jaren mogelijk minder worden. Hoogovencement wordt al in een groot aandeel verwerkt en groei is nauwelijks nog mogelijk. Voor betongranulaat zijn er naast betonmortelfabrikanten ook andere afnemers waardoor beschikbaarheid niet onbeperkt is.

Ketensamenwerking

"Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen krijgt alleen de impact die het verdient, als we het samen doen", aldus Paul Ewalds, sectorsecretaris betonmortel. "In 2016 werd daartoe door zeven grote spelers binnen de branche overgegaan op een ketenconvenant. Betrokken partijen zetten zich in om de toepassing en productie van beton in de bouwketen per project te verduurzamen." Een modulaire benadering van transport is daar een sterk voorbeeld van: tussen de bron van de grondstof en de uiteindelijke afnemer wordt gestreefd naar een optimale inzet van transportmiddelen. Zo kan opnieuw reductie van CO2-emissie worden gerealiseerd en wordt beton duurzamer geproduceerd.

Download het brancheverslag