nieuwspagina

Betoncentrales Mebin Alkmaar en Katwijk ontvangen CSC-certificaat Platinum  

Auteur: Asega i.o Betonhuis Foto: Mebin 23 mei 2023

Mebin Alkmaar haalt als eerste betoncentrale van Nederland het CSC-certificaat niveau Platinum. Het certificaat is het hoogst haalbare niveau en is een erkenning voor de inspanningen van Mebin om duurzaamheid te waarborgen. Het bedrijf werkt nauw samen met betrokken partners om te komen tot deze duurzaamheidsprestatie. De uitreiking vond plaats op 25 april op de betoncentrale in Alkmaar. Betonhuis spreekt met Elke Koehorst, verantwoordelijk voor Environmental, Social en Governance (ESG) en Bas Pije, algemeen directeur van Mebin. 

Het gezamenlijke streven naar hogere duurzaamheidsprestaties van de 30 betoncentrales van Mebin, wierp zijn vruchten af. Niet alleen locatie Alkmaar, ook Katwijk behaalde het hoogst mogelijke niveau. De overige 28 locaties ontvingen voor de derde keer Goud, eerder in 2017 en 2020.  Elke Koehorst, verantwoordelijk voor de grondstoffeninkoop bij Mebin, is ook ESG-verantwoordelijke (Environmental, Social en Governance). Haar inspanningen omvatten het coördineren van de CSC-certificering, waarbij de betonproducenten worden beoordeeld op hun duurzaamheidsprestaties.

Bas Pije, algemeen directeur van Mebin, streeft naar hogere duurzaamheidsniveaus voor toeleveranciers, zodat het bedrijf CO₂-neutraal beton kan produceren. Bas: “Als we vandaag de feesttaartjes op hebben, wordt morgen de lat weer hoger gelegd. Want we hebben ook intern doelstellingen gedefinieerd op het gebied van duurzaamheid. Zowel het gebruik van gerecycled materiaal en ook onze CO2-footprint. Wij worden niet alleen afgerekend op financiële doelstellingen, maar ook op onze duurzaamheidsdoelstellingen.” 

Elke Koehorst, Mebin
“We willen niet alleen de technische aspecten van het eindproduct verbeteren, maar ook de productieprocessen.”   

Duurzaamheid, Veiligheid en Betrokkenheid 

De kernwaarden van Mebin, een bedrijf met 30 locaties in Nederland, zijn gebaseerd op een gezamenlijke toekomst die wordt gedeeld door elk van de centrales, ondanks hun verschillende historie. Duurzaamheid, veiligheid en betrokkenheid zijn hierbij essentieel. “Om deze waarden te handhaven, werkt Mebin samen met betrouwbare partners en leveranciers, hoewel niet op elke locatie dezelfde luxe bestaat om de gewenste toeleveranciers te kiezen”, vertelt Bas. "Desondanks blijft het belangrijk om te werken aan de hele keten, van cement tot betonactiviteiten, om de totale score te verbeteren en vooruitgang te boeken in de hele sector. Zo streeft Mebin naar een consistente uitstraling en hoog niveau van al zijn locaties, terwijl het blijft werken aan duurzame en veilige praktijken in de betonindustrie.”  

Veiligheid heeft de hoogste prioriteit

Veiligheid is een prioriteit bij Mebin en het bedrijf streeft ernaar om betrokken te zijn en te blijven bij haar directe omgeving. Bezoekers van het buitenterrein worden daarom verplicht om ten alle tijden veiligheidskleding en een helm te dragen. Dit beleid weerspiegelt niet alleen de normen van CSC, maar ook de bedrijfscultuur van Mebin. Naast veiligheid heeft Mebin ook een sterke focus op community engagement. Momenteel werkt het bedrijf aan een plan om betrokken te zijn bij de gemeenschap, waarbij initiatieven zoals dode hoektrainingen op basisscholen en sponsoring van sponsorlopen aan bod komen.  

‘Elke dag denken we na over verbeteringen’ 

Mebin Alkmaar en Katwijk zijn de eerste locaties met een Platinum-certificaat in combinatie met een R-module en CO₂-module. Dat betekent echter niet dat ze nu achteroverleunen. Integendeel, Mebin heeft als doel om CO₂-neutraal beton te produceren en communiceert daarbij transparant over de stappen die zij in het CSC-proces zetten om dit te bereiken. CSC zien ze als meetlat. “Het is voor Mebin geen kwestie van ‘over 3 jaar zien we wel weer’”, benadrukt Elke, “maar van continue verbetering en gebruik van hernieuwbare energie. Ook willen we druk uitoefenen op toeleveranciers om minstens Goud gecertificeerd te worden, zodat niet alleen Katwijk en Alkmaar platinum gecertificeerd zijn, maar ook alle andere 28 centrales.”  

Voor Mebin was Platinum halen geen doel op zich. “Het is een bevestiging van wat wij elke dag, week en maand goed doen en wat we willen inbedden als standaard cultuur in de betonsector”, vult Bas aan. “We hebben ons gecommitteerd aan het Betonakkoord, wat in 2030 een aantal doelstellingen gedefinieerd heeft. Alle plantoperators op onze locaties staan te popelen om te laten zien wat ze doen om elke dag op deze gebieden hun bijdrage te leveren. Dat is in feite wat je ook wil: dat mensen dit vanuit een intrinsieke motivatie doen en dat ze erin geloven. We willen een voorbeeldfunctie hebben en marktleider zijn, ook op het gebied van duurzaamheid.”  

4-mebin-certificaat-alkmaar-svdk.jpg

Om de scores tussen landen vergelijkbaar te maken, is er een gelijke benchmark vastgesteld. Het doel van de module is om betonproducten duurzamer te maken en transparantie te bieden aan klanten over de CO₂-uitstoot en het gebruik van gerecyclede materialen. Dit is zichtbaar gemaakt op het certificaat. 

CO₂-neutraal beton 

Wanneer minimaal het CSC-niveau Zilver bereikt is, heeft de centrale toegang tot de CO₂-module en R-module. Daarmee kan ook de CO₂-footprint van het product gemeten worden of duidelijk gemaakt worden hoe veel gerecyclede grondstoffen je toepast en krijg je een score. Dit gebeurt aan de hand van een referentiemengsel. Om de scores tussen landen vergelijkbaar te maken, is er een gelijke benchmark vastgesteld. Het doel van de module is om betonproducten duurzamer te maken en transparantie te bieden aan klanten over de CO₂-uitstoot en het gebruik van gerecyclede materialen.

Sinds 2012 heeft Mebin betonproducten met gerecyclede inhoud: EcoCrete® genaamd. Mebin biedt met hun EcoCrete®-productlijn klanten inzicht in de CO₂-besparing en het aandeel gerecycled materiaal in het betonmengsel dat ze afnemen. Hierdoor kunnen klanten een bewuste keuze maken en wordt er geprobeerd de impact op het milieu te minimaliseren. Het uiteindelijke doel van Mebin en Heidelberg Materials is om in 2030 50% van hun producten duurzaam te maken. 

De EcoCrete®-producten worden gelabeld met 2, 3 of 4 sterren om aan te geven hoeveel primaire materialen vervangen zijn door gerecycled materiaal en hoeveel CO₂-uitstoot er bespaard wordt ten opzichte van de baseline. Hiermee volgt het bedrijf de CO₂-Module. “Mebin wil transparantie bieden aan de klanten en hen bewust maken van de consequenties van hun keuzes op het gebied van betonmengsels. De sector heeft als geheel te maken met een relatief lage CO₂-uitstoot in Nederland, maar aangezien er veel beton gebruikt wordt, is transparantie over de impact ervan van belang”, vertelt Elke.  

‘Samen de verantwoordelijkheid dragen’ 

Elke benadrukt dat het keurmerk voor toeleveranciers bekender moet worden en dat de urgentie duidelijk moet zijn. Ook geeft ze aan dat het prestatieniveau voor het behouden van het keurmerk steeds hoger wordt. Bas pleit voor het opnemen van het CSC-certificaat in de uitvraag van beton, zoals bij hout een FSC-certificaat wordt gevraagd. “Als iedereen de lat even hoog legt, worden we daar allemaal beter van. We zouden klanten willen die proactief met toeleveranciers werken die standaard hun lat hoog hebben liggen. Als jij naar de supermarkt gaat, heb je als klant zelf de keuze welke eieren of kip je koopt. Dan moet je kritisch zijn naar jezelf, en dat geldt voor beton eigenlijk ook zo. Ook jouw kinderen of kleinkinderen moeten nog onder nieuwe viaducten doorrijden.” Het naar een hoger niveau tillen van de volledige keten is noodzakelijk voor het halen en behouden van een Platinum-niveau. Elke concludeert: “Samen onze verantwoordelijkheid dragen, is essentieel voor verbetering.”

Remco Kerkhoven
Contactpersoon
Remco Kerkhoven
Adviseur Marketing, CSC, Communicatie, Statistiek
0613049978
Wilfred Oosterling
Contactpersoon
Wilfred Oosterling
Adviseur Bouwtechnologie, KAM