nieuwspagina

Betonhuis Betonmortel verduurzaamt!

Auteur: Persbericht Betonhuis Betonmortel. Foto: Betonhuis 6 juni 2019 Laatste update 15 augustus 2022

Betonhuis Betonmortel presenteert haar vijfde Duurzaamheidsverslag over de periode 2012 - 2017. Deze editie van het brancheverslag laat zien dat er op diverse vlakken vooruitgang is geboekt, zoals reductie van CO2-uitstoot en meer hergebruik van materialen. Betoncentrales aangesloten bij Betonhuis dragen structureel bij aan de verduurzaming van de betonsector en geven hiermee invulling aan de ambities van het Betonakkoord.

Beton is een prachtig bouwmateriaal. Als een van de weinige materialen kan beton aan het eind van haar functionele fase voor 100% gerecycled worden. Betonhuis gelooft in de goede, duurzame eigenschappen van dit bouwmateriaal en ondersteunt haar leden door beton te promoten als hét duurzame bouwmateriaal van de toekomst. De bij Betonhuis aangesloten betonmortelbedrijven en haar ketenpartners werken samen om de sector te verduurzamen en monitoren dit al vijf jaar. Dit Duurzaamheidsverslag laat zien wat er zoal is bereikt.

Minimale CO2-uitstoot bij de productie 

De uitstoot van CO2 bij de productie van betonmortel is voor het vijfde jaar op rij gereduceerd. Nederland is al koploper waar het gebruik van CO2-arme cementen betreft. Slechts 1,5% van de totale CO2-uitstoot in Nederland is gerelateerd aan het gebruik van beton. In Europa is dat 4 à 6%, wereldwijd zelfs 9 à 10%.  Betoncentrales leveren een stevige bijdrage aan een groenere bouwsector door verantwoorde inkoop, productie en levering. Maar ook zuinig rijden bij vrachtvervoer en optimale logistiek bespaart CO2.

Maximaal gebruik van secundaire grondstoffen

Gebruik van zogeheten secundaire grondstoffen, zoals ballastgrind, betongranulaat en vliegas, wordt doorlopend geoptimaliseerd. Zo is de totale hoeveelheid toegepast secundair materiaal voor betonmortel in Nederland in vijf jaar toegenomen van 4,2% naar 4,5%. Ook tijdens de ontwerpfase wordt al nagedacht over circulariteit. Slim ontwerp maakt hergebruik van materialen immers gemakkelijker. De prestaties van de betonmortelsector worden vastgelegd in de Benchmark Betonmortel, die erop gericht is om de eigen prestaties op het gebied van CO2-uitstoot en gebruik van secundaire grondstoffen vast te leggen en te vergelijken. Daarnaast is er het CSC-keurmerk van de internationale Concrete Sustainability Council die zich wereldwijd inzet voor de verduurzaming van beton.

Partner voor duurzaam bouwen

Samenwerking is essentieel voor duurzaam bouwen. Betonhuis stimuleert betonbedrijven om zich aan te sluiten bij een van haar sectoren. Duurzaamheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor alle betrokken partijen. Door samenwerking agendeert Betonhuis het potentieel van duurzaam bouwen met beton bij opdrachtgevers, versterkt de klantgerichtheid en is een betrouwbare partner in de bouwsector voor duurzaam bouwen. De focus ligt op betere milieuprestaties, naast het technische en esthetische aspect. Betonhuis gelooft dat de investeringen bijdragen aan betere bouwprestaties. De betoncentrales die zijn aangesloten zijn betrouwbare partners om verdere duurzame ambities handen en voeten te geven. Opdrachtgevers kunnen met deze partijen innovaties stimuleren en duurzame ambities die zijn opgenomen in het Betonakkoord waarmaken.

Paul Ewalds sectorsecretaris Betonmortel
Contactpersoon
Paul Ewalds
Adviseur Beleid en Regelgeving, sectorsecretaris Betonmortel

Download brancheverslag
(1)

Duurzaam bouwen met beton

Betonhuis Betonmortel presenteert haar vijfde Duurzaamheidsverslag over de periode 2012 - 2017. Deze editie van het brancheverslag laat zien dat er op diverse vlakken vooruitgang is geboekt, zoals reductie van CO2-uitstoot en meer hergebruik van materialen. Betoncentrales aangesloten bij Betonhuis dragen structureel bij aan de verduurzaming van de betonsector en geven hiermee invulling aan de ambities van het Betonakkoord.

Lees verder