nieuwspagina

BRL 1808 Lavameel voor gebruik in beton(mortel) en grout ter commentaar gepubliceerd

Auteur: Wilfred Oosterling, bron KIWA Foto: Betonhuis 28 augustus 2023

Het College van Deskundigen ‘Bindmiddelen’ heeft de beoordelingsrichtlijn BRL 1808 ‘Lavameel voor gebruik in beton, mortel en grout’ vrijgegeven voor publicatie ter commentaar. Lavameel is een puzzolane vulstof bedoeld om te worden toegepast in niet-constructief en constructief beton (ongewapend, gewapend of voorgespannen), mortel en grout.

Met lavameel kan invulling worden gegeven aan de behoefte aan duurzame grondstoffen voor de productie van beton, mortel en grout. De geschiktheid van lavameel in vulstof/cementbeton kan aangetoond worden door middel van een attesteringsonderzoek op basis van BRL 1802. Deze beoordeling maakt geen onderdeel uit van de BRL 1808.

Deelname Betonhuis

In de conceptversie van de BRL 1808 zijn de eisen en bepalingsmethoden opgenomen die aan het lavameel als vulstof type II gesteld worden. Deze zijn overgenomen uit CROW-CUR Aanbeveling 129:2022 ‘Lavameel als type II vulstof in beton’. Henk ter Welle, manager production & technology at Betoncentrale Twenthe B.V. nam namens Betonhuis deel aan het college.

Commentaar 

De commentaarperiode sluit op 30 september 2023. Voor het indienen van de kritiek graag commentaarblad van KIWA gebruiken. Dit formulier kunt u alleen per email versturen naar: theo.klootwijk@kiwa.com.

Wilfred Oosterling
Contactpersoon
Wilfred Oosterling
Adviseur Bouwtechnologie, KAM