nieuwspagina

CSC-certificering voor droge mortel

Auteur: Persbericht CSC 25 maart 2020 Laatste update 26 maart 2020

De Concrete Sustainability Council (CSC) heeft certificering voor fabrikanten van droge mortel ter beschikking gesteld. CSC is een wereldwijd initiatief om de duurzame productie van beton te bevorderen. Het is een certificatiesysteem voor een duurzame productie van beton en verantwoorde herkomst van grondstoffen dat zekerheid geeft aan de afnemers. Leveranciers voldoen aan strenge eisen op het gebied van betrouwbaarheid, deskundigheid, duurzaamheid en arbeidsveiligheid.

CSC droge mortel op basis van cement

Fabrikanten van droge mortel kunnen worden gecertificeerd met het systeem dat ook geldt voor beton, mits het bindmiddel van de droge mortel is gebaseerd op cement. Alle criteria van het betonsysteem zijn ook van toepassing bij het certificeren van droge mortelinstallaties:

  • Zelfs als water geen deel uitmaakt van het productieproces, kan het nodig zijn voor het reinigen van de installatie en voor andere doeleinden. 
  • Mortel die teruggaat naar de fabrikant, moet worden hergebruikt als grondstof, tenzij er contractuele afspraken met derden zijn gemaakt over een verantwoorde verwerking van de geretourneerde mortel namens de fabrikant. 

Bij het aanmelden van een project is het belangrijk om aan te geven dat een fabriek voor droge mortel gecertificeerd gaat worden. Gedetailleerde instructies voor de projectregistratie zijn beschikbaar via CSC Nederland en de instanties die in Nederland bevoegd zijn om een beoordelingstraject uit te voeren en eventueel te certificeren (KIWA, SKGIKOB en SGS). 

Meer informatie staat op de site van de Concrete Sustainability Council