nieuwspagina

CSC door BREEAM erkend

Auteur: Remco Kerkhoven Foto: CSC 21 februari 2018 Laatste update 15 september 2023

Het door Betonhuis sector betonmortel vertegenwoordigde certificeringssysteem voor verantwoorde inkoop, productie en levering van beton CSC, is door de autoriteit BREEAM officieel als keurmerk opgenomen. Dit betekent, een grote stap in de richting van verdere verduurzaming van de Nederlandse bouwsector.

CSC is een certificeringssysteem gericht op verantwoorde herkomst voor beton, cement en toeslagmaterialen. Het systeem heeft als doel om een wereldwijde standaard te ontwikkelen voor het verantwoord inkopen van grondstoffen en het bijbehorende certificeringssysteem voor productie en levering van beton. Men streeft zo naar het versnellen van verduurzaming van beton en maatschappelijk verantwoorde processen binnen de cement- en betonsector.

BREEAM

BREEAM is de gezaghebbende methode voor duurzaamheidsbeoordeling van gebouwen. Erkenning door BREEAM is het hoogst haalbare voor bouwbedrijven en opdrachtgevers met duurzaamheidsambities. De methode werkt op basis van punten ter verduurzaming van de gebouwde omgeving: van nieuwbouw tot sloop en renovatie. Om dergelijke punten te verkrijgen, kunnen specifieke producten worden gedekt door een milieubeheersysteem (EMS) of een certificeringssysteem voor verantwoorde sourcing (RSCS).

Paul Ewalds - Sectorsecretaris Betonmortel
Als recentelijk aangesloten vereniging binnen de koepel Betonhuis is de sector betonmortel zeer ingenomen met dit resultaat. Het is een vorm van erkenning die haar positie en geloofwaardigheid op het terrein van verduurzaming een stevige impuls zal geven. En dat kan weer als een magneet gaan werken binnen de bouwsector. Zo komen doelstellingen op het gebied duurzaam bouwen alleen maar sneller dichterbij.

CSC Gecertificeerd beton

CSC-gecertificeerd beton van alle beschikbare niveaus (brons en hoger) kan een score-niveau van 5 punten behalen, waardoor CSC van toepassing is bij MAT 05 in BREEAM-NL. Dit geeft CSC-gecertificeerde bedrijven niet alleen een voordeel bij het leveren van projecten die op zoek zijn naar BREEAM-certificering. Het biedt ook projectontwikkelaars en bouwbedrijven een extra optie om punten te verdienen onder deze methode.

Paul Ewalds sectorsecretaris Betonmortel
Contactpersoon
Paul Ewalds
Adviseur Beleid en Regelgeving, sectorsecretaris Betonmortel
Wilfred Oosterling
Contactpersoon
Wilfred Oosterling
Adviseur Bouwtechnologie, KAM