nieuwspagina

CSC verder gegroeid in 2019

Auteur: Remco Kerkhoven 21 januari 2020 Laatste update 28 januari 2020

Na een succesvolle start in 2017 en een grote vlucht in het eerste jaar, is de Concrete Sustainability Council (CSC) afgelopen jaar nog verder doorgegroeid. Inmiddels telt Nederland 147 keurmerkhouders. Het CSC-certificaat garandeert een duurzame productie van beton.

De betonsector wordt steeds duurzamer

“De betonsector wordt steeds duurzamer. Niet alleen de producerende bedrijven, maar ook de toeleverende industrie. CSC is het bewijs dat de sector verduurzaamt en op weg is de klimaatdoelstellingen te halen,” aldus Paul Ewalds. Het CSC-certificaat biedt een afnemer zekerheid over een duurzame, verantwoorde herkomst van gebruikte grondstoffen, een optimaal productieproces en recyclebaarheid. Het maakt de CO2-reductie inzichtelijk. Voor een producent is het een stimulans om te blijven innoveren en actief bezig te zijn met productontwikkeling. Het CSC-certificaat helpt zo bij het verbeteren van de duurzaamheid in de gehele bouwketen. Het CSC-keurmerk heeft een internationale status en wordt erkend door internationaal duurzame beoordelingsmethoden zoals BREEAM en DGNB.

Voldoen aan strenge eisen

Keurmerkhouders mogen het keurmerk CSC alleen voeren, als zij voldoen aan strenge eisen ten aanzien van betrouwbaarheid, deskundigheid, duurzaamheid en arbeidsveiligheid. Voor betonproducenten zijn er vier certificatieniveaus: brons, zilver, goud en platina. Bij de certificering worden de fabrieken beoordeeld op hun prestaties op vier aspecten: beheer, milieu, sociaal en economisch. Samen geven die een beeld in hoeverre bedrijven zich inspannen om de CO2-voetafdruk van beton terug te dringen en oog hebben voor de omgeving en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Processen verduurzamen

Het certificeringssysteem in Nederland wordt vertegenwoordigd door Betonhuis in Woerden. Veel betonbedrijven die zijn aangesloten bij Betonhuis zijn processen aan het verduurzamen. Door het vastleggen van deze processen in het CSC-systeem komen er nog meer ideeën voor verbeteringen. Sommige worden meteen ingevoerd, andere komen in de beleidsplannen te staan voor de nabije toekomst. In Nederland is CSC-NL de regionale systeembeheerder van de internationale CSC-regeling. De feitelijke certificering wordt uitsluitend uitgevoerd door bij CSC aangesloten en onafhankelijke certificatie-instellingen, Kiwa, SGS en SKG-IKOB.

Voor meer informatie over het certificaat CSC? Klik hier

Contactpersonen betonhuis

Paul Ewalds, stuur een mail