nieuwspagina

CSC zoekt deelnemers nieuw certificatieproces zeewinning

Auteur: Paul Ewalds 5 oktober 2020 Laatste update 7 oktober 2020

CSC is een wereldwijd initiatief om de duurzame productie van beton te bevorderen. Het is een certificatiesysteem voor een duurzame productie van beton en verantwoorde herkomst van grondstoffen dat zekerheid geeft aan de afnemers. Keurmerkhouders mogen CSC alleen voeren als zij voldoen aan strenge eisen ten aanzien van betrouwbaarheid, deskundigheid, duurzaamheid en arbeidsveiligheid. 

CSC Nederland

Betonhuis Betonmortel is systeembeheerder ofwel 'Regional System Operator' (RSO) voor CSC Nederland. Veel betonbedrijven die zijn aangesloten bij Betonhuis zijn processen en producten aan het verduurzamen en dat werpt zijn vruchten af. Beton is een duurzaam materiaal en wordt door ook nog eens aantoonbaar duurzaam geproduceerd. Het keurmerk is afgestemd op de Nederlandse omstandigheden en regelgeving en wordt door onafhankelijke certificerende instellingen gecontroleerd.

Schema's voor landwinning en zeewinning

Het CSC-keurmerk maakt onderscheid tussen de productie van beton en de verantwoorde herkomst van grondstoffen, te weten toeslagstoffen en cement. Bij de certificering wordt gebruikgemaakt van een zogeheten CSC-schema. Dit is ooit ontwikkeld met het oog op winning van grondstoffen op het land. Nu werkt CSC aan de ontwikkeling van een schema voor zeewinning. Beoogd wordt om dit op te leveren vóór eind 2020, zodat het in januari 2021 gepubliceerd kan worden. Bedrijven kunnen zich aansluiten bij het project om het schema voor zeewinning op te stellen. Meer informatie hierover staat op de website van de Concrete Sustainability Council.