nieuwspagina

Dekker Grondstoffen waarborgt duurzamere betonketen

Auteur: Persbericht Betonhuis Betonmortel. Foto: Betonhuis 10 juli 2018 Laatste update 17 januari 2019

Dekker Grondstoffen kan met haar eerste CSC-certificaat voor duurzame winning van zand en grind, een duurzamere betonketen realiseren. Het Concrete Sustainability Council is een internationaal certificatiesysteem en biedt de afnemer van beton zekerheid over de verantwoorde herkomst van de gebruikte grondstoffen, een optimaal productieproces en recyclebaarheid.

Stimuleren verantwoorde productie in de keten

Het behalen van het certificaat past in de ambitie van Dekker om milieuprestaties in de keten continu te verbeteren. Zo wil Dekker in 2020 80% van de CO2-uitstoot hebben verminderd in de productie van grondstoffen. Ook heeft de Dekker Groep het Betonakkoord ondertekend, een nationaal ketenakkoord. Daarnaast is Dekker ondertekenaar van het Den Haag Business Accord on Natural Capital ter bescherming van Natuurlijk Kapitaal (natuurlijke bronnen en biodiversiteit).

Inmiddels hebben Betonmortelcentrale Gorkum en Albeton, beide Dekker-deelnemingen, een CSC-certificaat ontvangen (respectievelijk goud en zilver). Betoncentrale Wessel, 100% onderdeel van Dekker, zal naar verwachting voor het eind van dit jaar het CSC-certificaat ontvangen. Dekker Grondstoffen zal daarnaast inzetten op CSC-certificatie van de andere winlocaties.

Voordeel bij aanbestedingen

"Het behalen van dit eerste certificaat is een resultaat van de activiteiten die de Dekker-bedrijven ondernemen op gebied van MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen). We kunnen hiermee zowel onze betonklanten als onze eigen betoncentrales aantoonbaar van zand en grind voorzien dat verantwoord is gewonnen en waarmee de biodiversiteit wordt versterkt. Zij kunnen hiermee hun keten verduurzamen. Betonproducenten met een CSC-zilver certificaat kunnen een hogere waardering krijgen bij een 'groene' aanbesteding. Een win-win situatie dus." Aldus Henk van Steenbergen, KAM-manager Dekker Grondstoffen.

Waarom CSC-certificering?

Het certificaat biedt de afnemer zekerheid over een duurzame, verantwoorde herkomst van de gebruikte grondstoffen, een optimaal productieproces en recyclebaarheid. Voor de producent is het een stimulans om te blijven innoveren en actief bezig te zijn met productontwikkeling. Het maakt de CO2-reductie inzichtelijk die een afnemer kan verkrijgen door de gecertificeerde producten te gebruiken. Verder helpt het certificaat in het verbeteren van de duurzaamheid in de gehele bouwketen. Door de internationale erkenning geeft het CSC-certificaat voordeel bij het zaken doen op de internationale markt.

Het CSC-certificatieproces