kennispagina

Fundering van beton

Grondgebonden woningen en appartementgebouwen worden bijna altijd gefundeerd op betonnen funderingsbalken. In de meeste gebieden in Nederland worden de funderingsbalken gestort op eerder ingebrachte mortelschroef- of heipalen, zodat de wapening van de betonpalen aan de funderingspalen wordt gekoppeld.

Bekistingswijzer voor fundaties

Voor toepassingen van in het werk gestorte funderingsbalken zijn diverse mogelijkheden:

  • Blijvende (EPS) funderingsbekistingen (vast en samengesteld);
  • Traditioneel getimmerde funderingsbekisting;
  • Kleinpaneelbekisting;
  • Stalen bekisting met kraanjuk.

Betonhuis sector Betonmortel heeft een bekistingswijzer ontwikkeld. Deze wijzer laat de toepassingsmogelijkheden zien, bij de keuze van het type bekisting voor funderingsbalken. 

Type Wooneenheden  Aantal  EPS vast  EPS samengesteld

Traditioneel 

Kleinpaneel bekisting Stalen bekisting
x= geschikt voor de toepassing.  
Vrijstaand  1-6 × × ×    
  6-20 × × ×  ×  
Twee onder één kap 1-6 ×  × ×     
  6-20 × × × ×  
Geschakeld  2-10 ×  × ×  ×  
  20-40 × ×   × ×
  40-99 × ×   × ×
Woonblok (laag)  2-10 × × ×  ×  
  10-40 ×  ×    × ×
  40-99 ×  ×   × ×
Appartement 20-40 × ×   ×  
Middelhoogbouw 40-99 × ×   × ×
  >99 × ×   × ×

Bron: Betonhuis Betonmortel

Fundering zonder kruipruimte

In het werk gestort beton biedt de mogelijkheid voor kruipruimteloos bouwen. De problemen van vocht en ventileren van de kruipruimte worden hiermee voorkomen. Daarnaast bieden de SBR Referentiedetails voldoende mogelijkheden om met betonnnen casco's koudebruggen en de daaraan gekoppelde vochtproblemen op te lossen. 

Een betonnen fundering zonder kruipruimte levert al gauw een energiebesparing op van 5 procent ten opzichte van een woning mét kruipruimte. Dit aspect vormt vooral voor overheden in toenemende mate aanleiding om bij de ontwikkeling van woningbouwlocaties aan te dringen op kruipruimteloos bouwen. Verder heeft bouwen zonder kruipruimte bouwtechnische en bouwfysische voordelen. De bouwwijze voorkomt vochttransport naar de leefruimte, waardoor minder vochtproblemen in de woningen ontstaan en ook de akoestische prestatie neemt bij kruipruimteloos bouwen toe.