nieuwspagina

Internationale groei CSC-certificering

Auteur: Remco Kerkhoven / Miranda van Elswijk Foto: Betonhuis 11 maart 2020 Laatste update 31 maart 2020

De Concrete Sustainability Council (CSC) is een wereldwijd initiatief om de duurzame productie van beton te bevorderen. Het is een certificatiesysteem voor een duurzame productie van beton en verantwoorde herkomst van grondstoffen dat zekerheid geeft aan de afnemers. Leveranciers voldoen aan strenge eisen op het gebied van betrouwbaarheid, deskundigheid, duurzaamheid en arbeidsveiligheid.  

Betonhuis Betonmortel is systeembeheerder voor CSC Nederland. Veel betonbedrijven die zijn aangesloten bij Betonhuis zijn processen en producten aan het verduurzamen en dat werpt zijn vruchten af. Beton is een duurzaam materiaal en wordt door ook nog eens aantoonbaar duurzaam geproduceerd. Voor betonproducenten zijn er vier CSC-niveaus: brons, zilver, goud en platina. Bij de certificering worden de fabrieken beoordeeld op hun prestaties op vier aspecten: beheer, milieu, sociaal en economisch. Samen geven die een beeld in hoeverre bedrijven zich inspannen om o.a. de CO2-voetafdruk van beton terug te dringen en oog hebben voor de omgeving en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Inmiddels telt Nederland al 149 keurmerkhouders. 

Wereldwijd steeds meer CSC-certificaten   

De Concrete Sustainability Council brengt ieder jaar een jaarverslag uit. In het verslag over 2019 staat: “2019 was het derde spannende jaar voor de Concrete Sustainability Council en voor het certificeringssysteem voor verantwoord geproduceerd beton. We zijn er trots op en kijken terug op een succesvol jaar met een aantal hoogtepunten.” Zo noemt de organisatie dat er voor het eerst certificaten zijn uitgereikt aan bedrijven in Italië, Polen, Turkije, België en Latijns-Amerika. In totaal zijn er in 2019 maar liefst 129 certificaten uitgereikt. Nederland is nog wel koploper met in totaal 149 keurmerkhouders in drie jaar tijd. In 2019 is een nieuwe versie 2.0. van het CSC-systeem uitgebracht. Zo zijn er meer criteria toegevoegd waaraan bedrijven moeten voldoen; denk aan het vergroten van het bewustzijn onder het personeel om te werken aan energiebesparende maatregelen. De eerste bevindingen met het nieuwe systeem zijn positief en de punten die uit de evaluatie naar voren zijn gekomen, worden gebruikt om het verder te verbeteren. 

Land Toeslagmaterialen Cement Beton Granulaat Totaal
Nederland 22 4 121 2 149
Duitsland 13 27 49 89
Turkije 2 4 6
USA 5 5
Italië 1 1 1 4
Polen 3 3
België 3 3
Latijns Amerika 2 2
Canada 2 2
VAE 1 1
Spanje 1 1
Luxemburg 1 1
36 36 192 2 266

CSC sluit duurzame labels en initiatieven 

Het certificatiesysteem van CSC sluit zoveel mogelijk aan op andere initiatieven, zo is in het jaarverslag te lezen. De Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties zijn hiervan een voorbeeld. Het gaat om zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030, verdeeld over categorieën als ‘duurzame steden en gemeenschappen’ en ‘industrie, innovatie en infrastructuur’. Het doel van CSC is om bij te dragen aan de implementatie van deze doelen in de betonsector. 

Verder is het CSC-systeem gebaseerd op de geloofwaardigheidsprincipes van ISEAL (een internationale organisatie op het gebied van keurmerken), die zijn opgesteld na maanden overleg met vierhonderd stakeholders van over de hele wereld: Sustainability, Improvement, Relevance, Rigour, Engagement, Impartiality, Transparency, Accessibility, Truthfulness & Efficiency. Daarnaast is het CSC-systeem in lijn met de ISO-standaarden. Dit maakt het certificatieproces efficiënter voor bedrijven die deze standaarden al volgen. CSC wordt in Nederland steeds meer uitgevraagd door opdrachtgevers die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben en betonproducten willen waarbij de verantwoorde herkomst van grondstoffen is gewaarborgd. CSC wordt in BREEAM-NL en GPR-gebouw erkend. 

Jaarverslag CSC 2019
2019 was het derde spannende jaar voor de Concrete Sustainability Council en voor het certificeringssysteem voor verantwoord geproduceerd beton. We zijn er trots op en kijken terug op een succesvol jaar met een aantal hoogtepunten.”

Meer informatie 

Meer informatie staat op Concretesustainabilitycouncil.com. Of neem contact op met Paul Ewalds of via Remco Kerkhoven. In Nederland zijn drie certificerende instellingen die bedrijven mogen certificeren en die bij voldoende resultaat een bijbehorend certificaat mogen uitgeven. Dit zijn: www.kiwa.comwww.skgikob.nl en www.sgs.nl