kennispagina

Maak kennis met Betonhuis Betonmortel

Welkom bij Betonhuis Betonmortel, de Vereniging van Ondernemingen van Betonmortelfabrikanten in Nederland. Betonhuis Betonmortel verbindt 120 betoncentrales en de aangesloten bedrijven bevorderden het gebruik van betonmortel in bouwwerken en constructies. Betonhuis Betonmortel is een van de sectorverenigingen binnen Betonhuis.

Wat doet Betonhuis Betonmortel?

De aangesloten bedrijven werken intensief samen zodat er continu een gegarandeerde kwaliteit betonmortel op de Nederlandse markt verkrijgbaar is. Betonmortelinnovaties sluiten aan bij de (bouw)ontwikkelingen en het beleid en de activiteiten van de sectorvereniging worden bepaald door de Algemene Vergadering, die zich daarbij laten adviseren door een aantal werkgroepen. Betonhuis Betonmortel werkt onder leiding van de sectorsecretaris betonmortel aan vijf pijlers.

Pijlers Betonhuis Betonmortel

Pijler I: Lobby

 • Betonhuis Betonmortel behartigt de belangen van de leden bij de totstandkoming van wet- en regelgeving en overheidsbeleid en werkt samen met Betonhuis
 • Betonhuis Betonmortel onderhoudt internationale contacten in de betonmortelindustrie mede, doordat zij lid is van de European Ready Mixed Concrete Organisation (ERMCO).
 • Betonhuis Betonmortel werkt nauw samen met andere industrieën in de bouw om o.a. gestort beton succesvol te verwerken.

Pijler II: Promotie betonmortel

 • Betonhuis Betonmortel ontwikkelt samen met haar leden kennisdocumenten en publicaties die informatie verschaffen over het bouwen met betonmortel en die het verwerken van betonmortel bevorderen. 
 • Betonhuis Betonmortel is initiatiefnemer en RSO van het keurmerk CSC in Nederland.
 • Betonhuis Betonmortel bevordert onderzoek naar nieuwe of verbeterde toepassingsmogelijkheden van betonmortel.
 • Betonhuis Betonmortel draagt bij aan de ontwikkeling van leermiddelen voor onderwijsinstellingen en technische, commerciële en managementopleidingen.

Pijler III: Brancheontwikkeling

 • De Arbocatalogus Betonmortel is van toepassing op werkgevers en werknemers die werkzaam zijn in de betonmortelsector om gezond en veilig te kunnen werken. De arbocatalogus is ontwikkeld in opdracht van FNV Bouw, CNV en Betonhuis Betonmortel.
 • Betonhuis Betonmortel werkt samen met haar leden aan o.a. Verkoopvoorwaarden en de RI&E. Er is onlangs een geactualiseerde versie van de RI&E beschikbaar is gekomen.

Pijler IV: Organisatie

 • Betonhuis Betonmortel biedt een platform voor medewerkers die werkzaam zijn in de betonmortelindustrie.
 • Betonhuis Betonmortel organiseert voor haar leden diverse themadagen (kennisdeling).
 • Betonhuis Betonmortel heeft verschillende werkgroepen, o.a. betontechnologie en veiligheid.

Pijler VI: Dienstverlening naar leden

 • Betonhuis Betonmortel bevordert onderzoek naar nieuwe of verbeterde toepassingsmogelijkheden van betonmortel.
 • Betonhuis Betonmortel is initiatiefnemer en eigenaar van de betonmortelstatistiek.
 • Onder de noemer Ferry Slim heeft Betonhuis Betonmortel diverse communicatiemiddelen en veiligheidsinstrumenten ontwikkeld.
 • Met een digitaal benchmarkprogramma worden CO2, grondstofverbruik en energieverbruik gemonitord. Deze benchmark heeft een belangrijke waarde voor de eisen van CSC.
Paul Ewalds sectorsecretaris Betonmortel
Contactpersoon
Paul Ewalds
Adviseur Beleid en Regelgeving, sectorsecretaris Betonmortel