nieuwspagina

Maximaal beton verduurzamen, het kan! 

Auteur: Remco Kerkhoven Foto: Kwaliteitsdienst.nl 15 december 2015 Laatste update 15 augustus 2022

Maandag 21 december 2015 is ruim 800 m3 beton gestort voor het nieuwe kantoor van Sensata Technologies Holland B.V. in Hengelo, ontwikkeld met de ambitie BREEAM Outstanding. Schröder Vastgoed heeft met verschillende partijen het hoogst haalbare gepresteerd om beton te verduurzamen. Rokramix, lid Betonhuis Betonmortel levert de betonmortel. 

Met Schröder Vastgoed en de constructeur is overeengekomen dat de vereiste betonsterkte niet al op 28 dagen moet zijn bereikt. Met een afstemming tussen constructeur, uitvoering en Rokramix, kan de eis voor de benodigde sterkte bepaald worden op 56 of 91 dagen. Daarmee zijn andere betonmengsels mogelijk en kan de hoeveelheid bindmiddel worden gereduceerd.  

Duurzaam beton 

Onder het gebouw zitten al 230 in de grond gevormde palen van circa 21 meter lang en een diameter van 600 mm. Het grind in het beton is vervangen door 50% betongranulaat. Het bindmiddel bestaat uit 20% CEM I en 80% gemalen gegranuleerde hoogovenslak (GGHS). Hiermee wordt aan de milieuambitie van BREEAM voldaan. Het milieuprofiel wordt sterk verbeterd en de gemiddelde maximale CO₂-emissie bedraagt 120 kg/m3. Dit is inclusief het transport van de grondstoffen en het transport naar de bouwplaats.   

Grondstoffen document 

Er is afgesproken dat alle betrokken partners uit de betonketen hun gegevens over gebruikte grondstoffen in een gezamenlijk document gaan vastleggen. Dit document krijgt een fysieke plaats in het gebouw. Bij herbestemming of sloop van het gebouw is dan direct duidelijk hoe het gebruikte bouwmateriaal, waaronder beton, weer optimaal kan worden in gezet voor een nieuwe gebruiksfase.  

Jan Smit, directeur Rokramix
 De waarden worden bepaald met de CUR-tool en op basis van de Nationale Milieudatabase. De onderste vloer is een ter plaatse gestorte betonvloer met een oppervlak van 3000m2 en 250 mm dikte. In deze vloer is nagenoeg hetzelfde mengsel toegepast als in de palen. Daarmee wordt een vergelijkbare milieuwinst behaald." 

Circulaire betonelementen 

In het project is ook het circulaire gedachtegoed van toepassing. Het gebouw is ontworpen op basis van ‘Design for Disassembly’. Hierdoor is het mogelijk de componenten en elementen na gebruik van het casco en na demontage van het gebouw opnieuw te gebruiken. Eventueel fungeren de elementen als grondstoffenbank om hoogwaardig hergebruik van de grondstoffen mogelijk te maken. VBI past in dit project minimaal 30 volumeprocenten secundaire grondstoffen toe en biedt garantie op retourname van de kanaalplaatvloeren. 

Vloeren met lage milieubelasting  

Door toepassing van speciaal met ENCI ontwikkelde bindmiddelen ontstaan vloerelementen met hele lage milieubelasting. Om nog verdere CO₂-reductie te bereiken wordt cementloos beton toegepast in een gedeelte van de dakvloeren. Deze CO₂-arme kanaalplaatvloeren zullen geproduceerd worden met geopolymeren. Dit is nog niet eerder gedaan en dus een wereldprimeur. Gedurende de gebruiksfase van het gebouw zal het lange termijn gedrag van deze betonvloeren worden gemonitord. Lees meer over deze vloeren op de website van VBI, lid Betonhuis Constructief Prefab.

Remco Kerkhoven
Contactpersoon
Remco Kerkhoven
Adviseur Marketing, Communicatie, Statistiek
0613049978