nieuwspagina

Nieuwe geconsolideerde uitgave van NEN-EN 206 en NEN 8005

10 maart 2018 Laatste update 15 november 2018

In 2014 is de herziening van de Europese norm NEN-EN 206 ‘Beton – Specificatie, eigenschappen, vervaardiging en conformiteit’ gelanceerd. Nederland heeft een nationale aanvullingsnorm (NEN 8005) gepupliceerd. De versie in 2014 bevatte enkele omissies en deze zijn eind 2017 aangepast.

Verduidelijking toeslagmaterialen en k-waarde

De NEN 8005 geldt voor beton in constructieve toepassingen en wordt toegepast voor het in werk gestorte constructies, in vooraf vervaardigde constructies en in vooraf vervaardigde constructieve betonproducten voor gebouwen en civieltechnische werken. De versie in 2014 bevatte enkele omissies.

Deze omissies, onder andere essentiële normatieve verwijzingen naar de norm voor lichtgewicht toeslagmaterialen EN 13055 en een duiding over levensduur, zijn medio 2016 met een aanvullingsblad A1 aangepast. Bij de vertaling en consolidatie van NEN-EN 206:2014 en NEN 8005 in 2016 werd geconstateerd dat ook NEN 8005 op twee punten verduidelijking behoefte, te weten:

  • Op het gebied van gerecyclede toeslagmaterialen en kunstmatig vervaardigde toeslagmaterialen.
  • De invulling voor de k-waarde voor poederkoolvliegas die aan NEN-EN 450-1 voldoet.
     

Nieuw correctieblad NEN 8005:2017

Dit is eind 2017 gecorrigeerd met het uitgeven van een correctieblad bij NEN 8005. Al dit voorgaande heeft geresulteerd in een nieuwe geconsolideerde uitgave van NEN-EN 206 en NEN 8005:2017, waarin de Europese norm plus wijzigingsblad en de Nederlandse invulling van de Europese norm met correctieblad zijn opgenomen. Meer informatie www.nen.nl

Bestel de NEN-EN 206 en NEN 8005:2017