nieuwspagina

Opnieuw CSC-Goud voor alle Dyckerhoff Basal betoncentrales

Auteur: Remco Kerkhoven Foto: Betonhuis 13 december 2022 Laatste update 14 december 2022

In 2018 was Dyckerhoff Basal Betonmortel B.V. één van de eerste organisaties met het Concrete Sustainability Council (CSC) certificaat zilver in Nederland. Een jaar later volgde de stap naar goud. Op 12 december 2022 heeft de organisatie, met het hoofdkantoor in Nieuwegein, opnieuw goud gehaald. Richie Hilgersom, Productmanager CSC en auditor Betonmortel bij Kiwa, reikte de certificaten uit aan Niels Nijman, directeur, en André van Maris, KVM-manager.

“Alle betoncentrales van Dyckerhoff Basal Betonmortel B.V. hebben daarmee een fantastische prestatie geleverd. Het lijkt eenvoudig, maar dat is het zeker niet. Je moet tegenwoordig wel bepaalde zaken voor elkaar hebben. De eisen van CSC zijn in drie jaar veel strenger geworden. Als je als bedrijf geen stappen voorwaarts hebt gezet in de verduurzaming, dan haal je nu geen goud meer. Ook onze toeleveranciers verdienen een compliment. Velen  hebben zich ook gecertificeerd en dat past mooi binnen ons stakeholders engagement ”, aldus André van Maris, medeverantwoordelijk voor het thema duurzaamheid binnen het bedrijf.

Duurzame ambities

De Concrete Sustainability Council (CSC) is een wereldwijd initiatief om de duurzame productie van beton te bevorderen. Het is een certificatiesysteem voor een duurzame productie van beton en verantwoorde herkomst van grondstoffen dat zekerheid geeft aan de afnemers. Leveranciers, zoals Dyckerhoff Basal Betonmortel B.V. voldoen, door zich te certificeren, aan strenge eisen op het gebied van betrouwbaarheid, deskundigheid, duurzaamheid en arbeidsveiligheid. Op dat laatste punt is veel  geïnvesteerd. Van Maris: “Het duurzaamheidsbeleid van moederbedrijf Buzzi Unicem vormt de context waarbinnen de doelstellingen worden opgevolgd en periodiek opnieuw worden bekeken met het oog op duurzame groei in de tijd. Het beleid is gebaseerd op de drie belangrijkste thema's voor het bedrijf en de belanghebbende: Veiligheid, klimaatverandering en stakeholders engagement . Elk van deze, samen met de respectieve doelstellingen, kan in verband worden gebracht met één of meer van de zeventien Sustainable Development Goals (werelddoelen voor duurzame ontwikkeling) en benadrukt de concrete bijdrage van Dyckerhoff Basal Betonmortel B.V. aan de 2030-agenda.

Veiligheidsprogramma Together for safety

Vanuit onze holding is een veiligheidsprogramma gestart met de slogan: Together for safety dit programma wordt begin 2023 breed gelanceerd. De campagne is bedoeld om de eigen medewerkers en de medewerkers van onderaannemers en samenwerkende partijen meer bewust te maken van arbeidsveiligheid. Concreet betekent dit dat werknemers zich bewust moeten zijn van de mogelijke gevaren in de situatie voordat zij aan een klus beginnen en de nodige veiligheidsmaatregelen moeten nemen. Als bij anderen onveilig gedrag wordt waargenomen, moeten zij door hun collega's worden aangesproken en daarop worden gewezen. Met behulp van posters, borden en ander campagnemateriaal worden werknemers herhaaldelijk met risicovolle situaties geconfronteerd en gemotiveerd om hun eigen beschermingsgedrag te controleren en met hun collega's te praten over veilig werken. Accepteren dat je wordt aangesproken op veiligheidsgedrag.

Beleid op energie

Een sterk punt van Dyckerhoff Basal is het beleid op energie. “Zeer hoge scores worden er gehaald. Beleid, uitvoering en het signaleren van verbetering heeft geleid tot een goed managementsysteem met als uitkomst veel energiebesparende maatregelen.” Aan het woord is auditor Richie Hilgersom van Kiwa. Hij zag meer goede punten bij de verschillende betoncentrales. “Vanuit het hoofdkantoor is het beleid goed op orde en controle per productielocatie laat zien dat beleid geen papieren tijger is. Het wordt goed uitgevoerd en daarmee scoor je binnen CSC veel punten.” De belangstelling voor niet-financiële informatie neemt volgens Van Maris razend snel toe. ”We zijn vastbesloten om de kwaliteit en het detailniveau van deze informatie voortdurend te verbeteren. Dit vergt veel aandacht en draagt bij aan de stelling: Duurzame ontwikkeling betekent per definitie voldoen aan de behoeften van de huidige generaties zonder dezelfde kansen voor toekomstige generaties in gevaar te brengen. CSC sluit hierop aan en dat is wat Dyckerhoff enorm belangrijk vindt. Net zoals het Betonakkoord. “Wij omarmen dit akkoord en zetten dit als menukaart in, om zoals genoemd de behoefte van onze stakeholders te vervullen, te borgen en te ontzorgen.” 

De reis naar netto nul

Dyckerhoff Basal is onderdeel van Buzzi Unicem. Als één van de grootste cementleveranciers is de route naar CO₂-neutraal cement ingezet om de uitdagingen in verband met klimaatverandering aan te pakken. Er zijn twee centrale taskforces opgericht. De eerste is gewijd aan het bevorderen, coördineren en monitoren van initiatieven voor de vermindering van de CO₂-uitstoot. Het tweede heeft tot doel de dialoog en communicatie met investeerders en financiële instellingen over de aanpak van klimaatverandering te coördineren. “Binnen Dyckerhoff is duurzaamheid een belangrijk speerpunt geworden. Er worden miljoenen geïnvesteerd om de verduurzaming van onze producten te verwezenlijken en dat geeft het hele bedrijf een enorme boost. Op termijn vangen we CO₂ af bij de productie van cementen, maken het vloeibaar, verwerken het op een zo duurzaam mogelijke manier tot alternatieve brandstof en bieden het weer aan de industrie aan. Onze groep erkent het belang van de inspanningen van de internationale gemeenschap om de klimaatveranderingen te beperken. In lijn met de doelstellingen van de internationale klimaatprotocollen zet Dyckerhoff zich in om haar CO₂-uitstoot te verminderen. Na de overeenkomst van Parijs van december 2015 werd deze verbintenis uitgebreid tot alle landen waarin de groep actief is.”

André van Maris, KVM-manager Dyckerhoff Basal B.V.
Het lijkt eenvoudig, maar dat is het zeker niet. Je moet tegenwoordig wel bepaalde zaken voor elkaar hebben. De eisen van CSC zijn in drie jaar veel strenger geworden.

CSC voor de klanten

Vier jaar geleden startte het bedrijf het traject voor de CSC-certificering. Daarover zegt Van Maris: ‘Onze klanten vroegen nog niet specifiek om het keurmerk, maar wij zagen wel de meerwaarde. CSC gaat overigens over meer dan alleen maar milieu en energiebesparing; het gaat ook over de deskundigheid als leverancier. Tegenwoordig is betonmortel produceren meer dan alleen maar een mengsel bestellen. Van een milieukostenindicator (MKI) tot de Ontwerptool Groen Beton, er wordt meer aan ons gevraagd. Met het CSC-certificaat tonen wij aan dat we deze skills in huis hebben. Het zijn zaken waaraan we veel aandacht besteden.” Samen met ketenpartners werkt Dyckerhoff Basal aan het Stakeholders engagement. Met opdrachtgevers wordt dieper ingegaan op de betrokkenheid op het duurzame produceren, waar liggen de kansen, mogelijkheden en ook risico’s. “Je wilt in de keten samen slimme dingen doen. In ontwerp en uitvoering. Maar soms is de vraag (nog) onrealistisch. Een voorbeeld hiervan is het rijden op waterstof. Dat wordt snel genoemd, maar de eerste waterstof truckmixer moet nog wel in elkaar gezet worden. We denken mee in alternatieven en met CSC kunnen we dat aantonen. We hebben het goed en duurzaam voor elkaar en blijven ontwikkelen. Tot slot bouwen en onderhouden wij de vertrouwensrelaties met onze klanten. Wij zetten er met onze nieuwe CSC-goud certificaten vol op in”, vertelt Van Maris tot slot.

Remco Kerkhoven
Contactpersoon
Remco Kerkhoven
Adviseur Marketing, CSC, Communicatie, Statistiek
0613049978
Wilfred Oosterling
Contactpersoon
Wilfred Oosterling
Adviseur Bouwtechnologie, KAM