nieuwspagina

PARO ontvangt eerste CSC-certificaat voor betongranulaat

Auteur: Persbericht Betonhuis Betonmortel. Foto: Betonhuis 14 mei 2019 Laatste update 1 februari 2024

SGS Intron heeft op 13 mei jl. CSC-brons uitgereikt aan PARO. Daarmee biedt PARO als eerste in Nederland haar afnemers zekerheid dat de secundaire toeslagmaterialen in beton op een verantwoorde manier worden geproduceerd. Sinds 1 februari 2017 is het CSC-certificaat (Concrete Sustainability Council) de standaard voor een duurzame betonketen in Nederland.

CSC zekerheid op verantwoorde productie

PARO verwerkt bouwgerelateerde afvalstoffen tot allerlei soorten herbruikbare grond- en bouwstoffen, waaronder ook betongranulaat. De betonindustrie is daardoor een belangrijke klantengroep voor PARO. De bedrijfsleider bij PARO, is trots: “Ons betongranulaat is vanaf nu CSC-gecertificeerd. Dat wij de eerste binnen dit segment zijn komt, omdat ondernemen en innoveren volgens de principes van de kringloopeconomie diep verankerd liggen in onze bedrijfsvoering. Het heeft ons in Nederland toonaangevend gemaakt in afvallogistiek, afvalverwerking en afvalrecycling.”

Betongranulaat vanaf nu CSC-gecertificeerd

Volgens de bedrijfsleider voldoen alle granulaten aan de eisen en normen en worden producten altijd geleverd met kwaliteitscertificaten. “Bij PARO zijn wij groot voorstander van 4/16 en 4/32 betongranulaten. Het wordt nog weinig toegepast, maar we zien wel een steeds grotere vraag ontstaan. De kwaliteit van het granulaat wordt dus steeds belangrijker.” Betonhuis heeft samen met BRBS Recycling een richtlijn samengesteld voor recyclinggranulaten, die kunnen worden gebruikt als toeslagmateriaal in beton. Er zijn verschillende betonkwaliteiten en er zijn verschillende kwaliteiten recyclinggranulaten. Het overzicht van verschillende kwaliteitsklassen is bedoeld als handvat bij gebruik van recyclinggranulaten in beton. “Een prima initiatief van de brekers en betonproducenten. Met PARO CSC zijn wij klaar voor een circulaire economie. Wat ons betreft ligt de bal nu bij de opdrachtgever. Reststromen na slopen kunnen in nieuw beton beter worden benut.”

Bedrijfsleider bij PARO
Betongranulaten worden nog weinig toegepast, maar we zien wel een steeds grotere vraag ontstaan. De kwaliteit van het granulaat wordt dus steeds belangrijker.”

Tijdens de audit van SGS Intron werd geconstateerd dat PARO op diverse aspecten hoog scoort. Hoge scores werden onder andere behaald op bedrijfsvoering, milieu en veiligheid & gezondheid. PARO laat hiermee zien dat gefocust wordt op een duurzame bedrijfsvoering en inrichting van processen. Zorg voor mens, milieu en maatschappij staan hierbij centraal.

CSC-certificering

Het certificaat biedt de afnemer van beton zekerheid over een duurzame, verantwoorde herkomst van de gebruikte grondstoffen, een optimaal productieproces en recyclebaarheid. Voor de producent is het een stimulans om te blijven innoveren en actief bezig te zijn met productontwikkeling. Door de internationale erkenning geeft het CSC-certificaat voordeel bij het zaken doen op de internationale markt. Er zijn vier CSC-niveaus: brons, zilver, goud en platina. In Nederland is CSC-NL de regionale systeembeheerder van de internationale CSC-regeling. De feitelijke certificering wordt uitsluitend uitgevoerd door bij CSC aangesloten en onafhankelijke certificerende instellingen; SGS Intron is er een van. Voor meer informatie over het certificaat CSC en de rol van SGS in het behalen van het certificaat www.csc-nl.nl of www.sgs.nl.