Samenwerken maakt het verschil

Jan Heuveling 13 februari 2018

Kennis delen om de kwaliteit van gestorte funderingspalen te verbeteren is dat mogelijk? "Jazeker", zeggen Jan Hoogenboom van Hektec en Heimen Droog van Betoncentrale Albeton.

Verbetering van kennis over betonmortel

Het initiatief tot een verregaande samenwerking komt vanuit Hekacademie van t Hek en is georganiseerd op initiatief van Ruud van 't Hek en door Anton van Heezen uitgewerkt. Jan Hoogenboom is als Meettechnicus werkzaam op het gebied van geo- en funderingstechnieken en is gespecialiseerd in engineering, monitoring en controle van paalsystemen. Jan constateert dat de kennis over betonmortel binnen hun onderneming verbetert kan worden. "De regelgeving verandert, het aanbod van grondstoffen voor beton wordt groter, de samenstelling moet aan andere strengere prestatie-eisen voldoen en duurzaamheid is in onze branche een belangrijk aandachtspunt". Onder de naam de HEKadamy verzorgt het funderingsbedrijf met regelmatig trainingen voor alle medewerkers.

Betonhuis en kennis delen

In de HEKadamy stond een training over betonmortel op het programma en daarom werd betoncentrale Albeton benadert. Directeur Heimen Droog, directeur Patrick IJnsen van Van 't Hek en Jan Heuveling van Betonhuis Betonmortel (voorheen VOBN) begonnen met de voorbereiding van deze training. Kennis over betonmortel en betontechnologie, de verwerking ervan en veiligheidsaspecten voor zowel de engineering, de werkvoorbereiding, de projectleiders, de uitvoerders en voor de medewerkers op de bouwplaats werd aangeboden naar twee bijeenkomsten.

Twee kennisbijeenkomsten

De eerste bijeenkomst voor het personeel werkzaam bij engineering, werkvoorbereiding, projectleiding en uitvoerders van Van 't Hek was op 9 november 2017 op de betoncentrale van Albeton in Amsterdam. Het programma bestond uit een rondleiding door de betoncentrale. Dit gaf de deelnemers vooral inzicht in de mogelijkheden van de productie. Daarna volgde een presentatie in twee delen. Punten die werden besproken waren de ontwerpeisen, de betonsamenstelling, de keuzes in grondstoffen, de uitvoering en de uitvoeringsrisico's. 

Op 8 januari 2018 vond een bijeenkomst plaats voor het uitvoerend personeel van Van 't Hek. Ook zij bezochten de betoncentrale. De informatie voor deze groep was meer gericht op de praktische zaken zoals de eigenschappen van de betonsamenstelling, de verwerkbaarheid, de beheersing van de risico's en de eindkwaliteit van de in de grond gevormde palen. Hierin is ook het door Anton Heeze geschreven vernieuwde boorprotocol betrokken. Daarnaast kregen de deelnemers een werk- en onderhoud instructie voor het werken met een STS-pomp. Dit is een groutpomp die veel door medewerkers van Van't Hek wordt gebruikt.

De opleiding is door Anton specifiek voor Van't Hek ontwikkeld. De grout wordt op samenstelling geleverd, veelal ook door Albeton. Dit laatste deel, bedienen van de groutpomp, is door Van 't Hek zelf verzorgd. Zij kregen daarvoor de ruimte op het terrein van Albeton beschikbaar. Jan Hoogenboom stelt vast dat de uitwisseling van kennis leidt tot wederzijds begrip. Met die kennis kunnen de juiste vragen aan elkaar worden gesteld. Dat moet zorgen voor meer kwaliteit van de palen en uiteindelijk aan meer zekerheid voor de opdrachtgever.

VOBN als sector betonmortel in Betonhuis

De Vereniging van Ondernemingen van Betonmortelfabrikanten in Nederland (VOBN) is de brancheorganisatie van én voor de betonmortelindustrie in Nederland en is als sector betonmortel aangesloten bij Betonhuis. De vereniging is telkens gefocust op het bevorderen van het gebruik van betonmortel en vertegenwoordigt ruim 110 betonmortelcentrales die samen een 70 procent van de in Nederland benodigde hoeveelheid betonmortel produceren.