kennispagina

Veilig afleveren en lossen op de bouwplaats

Veilig betonmortel leveren en storten vraagt verantwoordelijkheid en voortdurende alertheid van iedereen die daarbij betrokken is. Om veilig werken te bevorderen is een informatieblad met gedragsregels opgesteld voor het afleveren en lossen van betonmortel op de bouwplaats. Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de aannemer en de toeleverancier.

Bent u op de hoogte van de gedragsregels?

Betonhuis Betonmortel heeft samen met de aangesloten bedrijven een informatieblad - Afleveren en lossen op de bouwplaats - ontwikkeld. In dit blad staat wat er van de aannemer en de truckmixerchauffeur op de bouwplaats verwacht mag worden. De truckmixerchauffeur moet bij de bezorging hierop alert te zijn. Als hulpmiddel is hiervoor een checklist opgesteld. Dit is de Checklist Losplaats risico analyseHet informatieblad, de checklist en de poster kunnen worden gedownload.

Gebruiksadvies poster, informatieblad en checklist

  • Informeren van alle betrokken medewerkers binnen de eigen organisatie.
  • Bij afronding van een opdracht tot levering van betonmortel informeren van de projectleiding en/of bouwplaats verantwoordelijke met behulp van het (digitale) informatieblad en checklist.
  • Eventueel deze informatie op het moment van de afroep van betonmortel herhalen. Deze keer gericht aan de uitvoering op het betreffende werk.
  • Instrueren van de truckmixerchauffeurs over het gebruik van de checklist.
  • Opstellen van een intern protocol op de betoncentrale of afspraak over de wijze van melden en handelen bij een onveilige situatie op de bouwplaats.
  • Afstemmen met de uitvoerder of bouwplaats verantwoordelijke en indien nodig dit schriftelijk vast te leggen met de betrokken partijen.
Wilfred Oosterling
Contactpersoon
Wilfred Oosterling
Adviseur Bouwtechnologie, KAM