kennispagina

Werkvoorbereiding beton agrarische sector

In de agrarische sector wordt voor veel bouwwerken betonmortel gebruikt. Aan deze bouwwerken, zoals stallen, kassen, mestbassins en terreinverharding, worden vaak hoge eisen gesteld. De levensduur van deze constructies wordt vooral bepaald door het stellen van prestatie-eisen aan de sterkteklasse en de milieuklassen.

Hoge eisen aan beton in de agrarische sector

De constructeur rekent met een sterkteklasse, beoordeelt de omgeving waaraan het beton wordt blootgesteld en bepaalt de van toepassing zijnde milieuklassen. Hierbij worden de mate van vochtigheid en het aantastingmechanisme die van invloed is, gewogen. Aan de benoemde milieuklassen is ook de dekking en toelaatbare scheurwijdte gekoppeld. 

Let op: Door de in de norm gestelde eisen aan de samenstelling C20/25 in combinatie met XA3 bij 3b en 4, kan leiden tot hogere sterkteklasse waarbij een verhoogd risico is op scheurvorming. Advies van VOBN is om in overleg met betoncentrale en/of constructeur aanpassingen te doen in bijvoorbeeld sterkteklasse of milieuklasse.

  Bouwdelen  Sterkte klasse Milieu klassen  Aandachtspunten
  Stalconstructies      
1 Wanden C20/25 XC3  
2 Wanden in aanraking met mest C20/25 XC3, XA2  
3a Vloeren C20/25 XC3, XA2 Boxdekken, opstortvloer, niet onderkelderde loopgang
    C30/37 XC3, XA3  
3b Vloeren in aanraking met dooizouten C20/25 XC3, XA3 Vloermelkstal, tanklokaal, voergang 
    C30/37 XD1   
  Mestbassins      
Wanden, vloeren, dek  C20/25 XC4, XA2 Keldervloer
    C20/25 (C30/37) XC4, XF1, XA3 Kelderwand (buiten)
    C20/25(C30/37) XC3, XA3 Kelderwand (binnen)
    C20/25 (C30/37)  XC4, XA3  Kelderdek (afh. situatie afschot 10/mm/m1) 
  Biogassilo's      
Wanden, vloeren, dek  C35/45  XC3, XA3   
  Vloeropslag      
Sleufsilo's wand en vloer  C30/37  XC4, XF1, XA3 Wand
    C30/37 XC4, XF3, XA2  Vloer 
Kuilplaat  C20/25  XC4, XF3, XA2  Graskuil e.d. 
8 Opslag C20/25 XC3, XF1 Aardappelen, suikerbieten e.d.
9 Vloeren, wanden  C20/25 XC3 Aardappelen
    C20/25  XC3, XA2  Uien, fruit 
10  Beluchtingkanalen C20/25  XC3   
  Werktuigberging      
11 Vloeren C20/25 XC3, XD1  
    C20/25 (C30/37) XC3, XD1, XA3  
  Erf- en kavelweg      
12 Verharding C30/37 XC3, XF2, XD3  
13 Spoelplaats C30/37 XC3, XF2  

 

Remco Kerkhoven
Contactpersoon
Remco Kerkhoven
Adviseur Marketing, CSC, Communicatie, Statistiek
0613049978