nieuwspagina

Onderhandelingsresultaat betonproductenindustrie

Auteur: Persbericht BFBN, CNV Vakmensen en FNV Foto: Betonhuis/Naomi Heidinga 13 december 2022 Laatste update 14 maart 2023

Op 6 december 2022 is een onderhandelingsresultaat bereikt voor de medewerkers in de betonproductenindustrie, dat met positief advies wordt voorgelegd aan de leden van FNV, CNV Vakmensen en werkgeversvereniging BFBN.

“Het leven is duur geworden” geeft Celil Çoban (FNV) aan. “Met een afspraak in centen en procenten doen we recht aan de huidige economische situatie”. “De onrust in onze bedrijven nam toe”, vult Alfons van Woensel aan, namens werkgevers. “Werknemers willen graag nog voor de Kerst weten of ze er iets bij krijgen”. Van de structurele loonsverhoging profiteren alle werknemers in de betonproductenindustrie. Van de nominale loonsverhoging profiteren werknemers die lager in de salarisschalen zitten, het meest. “Terecht!” meent Emiel Peper van CNV Vakmensen. “Zij hebben het meeste last van alle prijsstijgingen. Verdien je € 3.000 euro bruto per maand, dan ga je er in totaal 7,33% op vooruit.” 

Dit onderhandelingsresultaat geldt voor ruim 5.000 medewerkers, werkzaam bij ruim 100 betonfabrieken. Deze fabrieken maken betonproducten, waaronder casco elementen voor de bouw, straatstenen, dakpannen, rioolbuizen, brugliggers en heipalen.

Celil Çoban (FNV)
Met een afspraak in centen en procenten doen we recht aan de huidige economische situatie”

Looptijd

De nieuwe cao heeft een looptijd van 12 maanden, van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023.

Loon

De salarisschalen, en de in de onderneming vastgestelde bedrijfssalarisschalen, als ook het feitelijk maandsalaris / periodesalaris worden gedurende de looptijd van de CAO als volgt verhoogd:

  • 3% per 1 januari 2023

  • nominaal € 130 per maand (bruto) met ingang van 1 januari 2023 bij een voltijd dienstverband

3-daagse werkweek

De werknemer die geboren is voor 1 januari 1963 en ten minste 10 jaar werkzaam is in de betonproductenindustrie in een fysiek zware productiefunctie, verkrijgt de keuze om 36 maanden of 24 maanden voor zijn individuele AOW-gerechtigde leeftijd drie dagen per week te gaan werken. Dit betreft een 60-80-100 regeling op basis van een koopdagensystematiek (60% werken; 80% inkomen; 100% pensioen).

Reiskosten

De reiskostenvergoeding wordt met ingang van 1 januari 2023 verhoogd van € 0,15 naar € 0,21 per kilometer over maximaal 30 kilometer enkele reis per dag.

Mens en Werk

In werkgroepverband gaan cao-partijen de volgende onderwerpen nader uitwerken: werktijden / dienstroosters, opleidingen en flexibilisering van arbeidsvoorwaarden / keuzevrijheid werknemers.

Annemiek Houtman
Contactpersoon
Annemiek Houtman
Adviseur Sociale Zaken, secretaris BFBN en sector Riolering