nieuwspagina

Pensioenbestuurders gezocht

Auteur: Annemiek Houtman Foto: Freepik 30 mei 2022 Laatste update 1 juni 2022

De Bond van Fabrikanten van Betonproducten in Nederland (BFBN) zoekt kandidaten voor twee werkgeverszetels die vacant komen in het bestuur van het bedrijfstakpensioenfonds voor de Betonproductenindustrie (Bpf Beton). Het gaat om de vacature voor een algemeen pensioenbestuurder op korte termijn en een ervaren pensioenbestuurder op middellange termijn.

Voor de positie van algemeen bestuurder gaat de belangstelling uit naar een gedreven kandidaat met een brede inhoudelijke oriëntatie op het besturen van een pensioenfonds en een warme belangstelling voor de transitie naar het nieuwe pensioencontract. Idealiter beschikt deze kandidaat al over een afgeronde pensioen opleiding op geschiktheidsniveau A.

Voor de positie van ervaren bestuurder is de BFBN nadrukkelijk op zoek naar een bestuurlijk zwaargewicht, op geschiktheidsniveau B/B+. Deze kandidaat draagt bij voorkeur kennis van de betonproductenindustrie, dan wel maakindustrie of procesindustrie.

Aan belangstellende kandidaten wordt gevraagd om vóór 1 juli 2022 te reageren.

Lees meer over het profiel voor een algemeen bestuurder.
Lees meer over het profiel van een ervaren bestuurder.

Annemiek Houtman
Contactpersoon
Annemiek Houtman
Adviseur Sociale Zaken, secretaris BFBN en sector Riolering