Whitepaper

Bouwen aan een circulaire economie met beton

publicatiepagina
Remco Kerkhoven 6 februari 2023

De transitie naar een circulaire economie versnellen met behulp van beton? Het kan!

De betonindustrie zet zich volledig in om circulaire doelstellingen te bereiken in 2030. De doelen zijn om de CO2-uitstoot met 50 tot 60% te verminderen ten opzichte van 1990 en om 100% van alle betonafvalstromen om te zetten in nieuwe producten. Om deze doelen snel en effectief te bereiken, biedt Betonhuis actieve ondersteuning aan de sector door middel van kennisdeling en praktische oplossingen.

Het Transitieteam Circulaire Bouweconomie heeft een advies opgesteld om de doelen voor grondstoffenvermindering in de bouw te behalen. Betonhuis is actief bezig om de sector te voorzien van de nodige kennis en tools zodat de milieudoelen worden bereikt. Beton is een bouwmateriaal met een lage CO2-uitstoot, maar de impact op het milieu komt vooral door de grote hoeveelheden waarin het wordt gebruikt. Er zijn mogelijkheden om dit anders aan te pakken.

Betonhuis doet een aantal suggesties ter aanvulling van het advies van het Transitieteam, zoals het meenemen van een MPG+ in het Nationaal Programma Circulaire Economie, maar ook het heroverwegen van grootschalige inzet op substitutie, in plaats van hergebruik. 
Benieuwd naar de andere suggesties ter aanvulling van het advies van het Transitieteam Circulaire Bouweconomie? Download dan de volledige whitepaper.    

Heeft u een vraag of wilt u meer weten? Neem dan contact op met onze adviseur circulaire economie, Paul Ewalds: paul.ewalds@betonhuis.nl 

Download de volledige versie