nieuwspagina

Duurzamer cement mogelijk, zo blijkt uit Britse proef met waterstof  

Auteur: Kees Jansen, bewerking Betonhuis Foto: Betonhuis 22 oktober 2021 Laatste update 27 september 2023

De CO2-uitstoot bij de productie van cement terugbrengen door waterstof en enkele reststoffen te verbranden is mogelijk en kan uitgroeien tot een alternatief voor het gebruik van fossiele brandstoffen. Dat maakte een proef in het Verenigd Koninkrijk onlangs duidelijk.

De test past in het streven om de uitstoot van kooldioxide met flinke stappen terug te brengen. In de roadmap CO2 to zero van de Global Cement and Concrete Association (GCCA) staat hoe de cement -en betonsector uiteindelijk tot een emissie van nul in 2050 wil komen. In het Betonakkoord zijn afspraken gemaakt voor de verduurzaming van beton in Nederland. Het akkoord richt zich op vier thema's: CO2-reductie, circulaire economie, innovatie en onderwijs en natuurlijk kapitaal. Enkele voorbeelden: 30% CO2-reductie in 2030 ten opzichte van 1990 met een ambitie tot 49% reductie in de keten, in 2030 100% hoogwaardig hergebruik van vrijkomend beton en per direct minimaal 5% van het totale volume toeslagmaterialen vervangen door betonreststromen.

Onderzoek

De Mineral Products Association (MPA), Hanson UK was verantwoordelijk voor de proef, die mogelijk werd gemaakt door financiering van het Department for Business, Energy and Industrial Strategy (BEIS). De proef in de Ribblesdale-fabriek van Hanson Cement in Lancashire was het hoogtepunt van jaren onderzoek. Bij de productie van cement werd het aandeel niet-fossiele brandstoffen bij de proef geleidelijk verhoogd tot 100 procent. Waterstof werd gemengd met glycerine, vlees- en beendermeel, bijproducten van respectievelijk de biodiesel- en destructie-industrie. Deze producten worden vaker gebruikt als biobrandstof.

Dr. Richard Leese, MPA-directeur industriebeleid, energie en klimaatverandering
We voorzien in de toekomst dat het mogelijk wordt om meer CO2 op te vangen dan er wordt uitgestoten. Dat kan door het combineren van ‘nulbrandstoffen’ met Carbon Capture, Usage and Storage (CCUS)-technologie.”

180.000 ton CO2

Als deze brandstoffen bij de productie in alle ovens van de fabriek zouden worden gebruikt in plaats van de nu gebruikelijke mix van brandstoffen zou elk jaar alleen al in Ribblesdale bijna 180.000 ton koolstofdioxide kunnen worden bespaard. Dr. Richard Leese, MPA-directeur industriebeleid, energie en klimaatverandering: ,,Onze sector zet zich in voor het bevorderen van baanbrekend gezamenlijk onderzoek en innovatie om de doelstellingen van de sector op het gebied van klimaatverandering te bereiken. Deze eerste proef ter wereld heeft het potentieel aangetoond van het gebruik van brandstofmengsels zonder brandstof voor de productie van cement op commerciële schaal.”

Financiering 

Minister Greg Hands van Energie en Klimaatverandering: ,,Dit project, ondersteund door £ 3,2 miljoen aan overheidsfinanciering, is een belangrijk voorbeeld van hoe we de industrie ondersteunen om de uitstoot te verminderen om niet langer afhankelijk te zijn van fossiele brandstoffen.” Volgens de minister is het overschakelen naar nieuwe brandstoffen en de ontwikkeling van waterstoftechnologie van ‘vitaal belang’ voor het terugdringen van de CO2-uitstoot bij industrieën zoals de cementproductie. ,,Ze zullen ons helpen de groene infrastructuur die nodig is verder te ontwikkelen.” De proef in Ribblesdale volgt op een door BEIS gefinancierde haalbaarheidsstudie. Die toonde al in 2019 aan dat een combinatie van biomassa, waterstof en plasma-energie kan worden gebruikt om de CO2-emissies van fossiele brandstoffen tot nul terug te brengen.

Bron: https://mineralproducts.org/News-CEO-Blog/2021/release31.aspx