kennispagina

Is cement een gevaarlijke stof?

Auteur: Betonhuis Cement Foto: Edith Verhoeven 30 juni 2020 Laatste update 14 maart 2023

Vanwege zijn alkalische eigenschappen is cement officieel geclassificeerd als 'dangerous preparation'. Je dient daarom bepaalde veiligheids- en voorzorgsmaatregelen in acht te nemen. Als je dat doet, hoef je geen enkel gevaar voor de gezondheid te vrezen.

Lees meer hierover in het Veiligheidsinformatieblad Cement.