kennispagina

Cwegdek voor GUB

Op initiatief van Betonhuis Cement is er voor Geoptimaliseerd Uitgeborsteld Beton (GUB)  een Cwegdek aangevraagd bij een verkeerssnelheid van 50 km/uur. De term Cwegdek wordt gebruikt om het geluidreducerende effect van verschillende typen stille wegdekken in de berekening van de geluidbelasting door wegverkeer mee te nemen.

Dit houdt onder andere in dat van minimaal vijf wegvakken met hetzelfde wegdektype de geluidreductie ten opzichte van de Referentie, gebaseerd op dicht asfaltbeton (AC-surf) wordt bepaald.

Geluidreducerende effect

Het berekenen van wegverkeerslawaai is een belangrijke methode om de geluidbelasting op woningen te bepalen. Opdrachtgevers kunnen in dit kader alleen gebruikmaken van wegdektypen waarvoor een Cwegdek is bepaald.

Die aanvraag is inmiddels goedgekeurd en in de overzichtstabel opgenomen op de website van InfoMil.

Cwegdek voor verkeerssnelheden van zowel 50 als 70 km/uur

Er bestaat nu een Cwegdek voor lichte voertuigen op een geoptimaliseerd uitgeborsteld betonnen wegdek voor verkeerssnelheden van zowel 50 als 70 km/uur. Dit betekent dat wegbeheerders ook GUB kunnen gaan toepassen op 50 km-wegen, waar een bepaalde geluidreductie is gewenst.


Contactpersoon Betonhuis

Jeroen de Vrieze, stuur een e-mail.