kennispagina

Materiaaleigenschappen beton

Beton is een verzamelnaam. Ruim opgevat zouden alle mengsels van korrelachtige materialen die met cement zijn gebonden tot een steenachtig materiaal, beton kunnen worden genoemd. Het is onmogelijk voor al zulke mengsels eigenschappen te beschrijven.

Indeling naar volumieke massa

Een zinvolle en bruikbare afbakening is een indeling naar volumieke massa. Veel betoneigenschappen zijn direct of indirect gekoppeld aan de volumieke massa.

De betonnorm NEN-EN 206-1 onderscheidt op basis van (kunstmatige, ovendroge) volumieke massa de volgende betonsoorten:

  • lichtbeton 800 - 2000 kg/m³
  • normaal beton 2000 - 2600 kg/m³
  • zwaar beton > 2600 kg/m³

De variatie in volumieke massa ontstaat door (gedeeltelijke) vervanging van het gebruikelijke zand en grind door licht of juist zwaar toeslagmateriaal.

Betonsoorten

Andere verdelingen zijn mogelijk op basis van uitvoeringsmethode, zoals in het werk gestort beton, prefab beton, spuitbeton. Ook bijzondere eigenschappen maken een indeling mogelijk, zoals (ultra)hogesterktebeton, vloeistofdichtbeton, vuurvast beton en schoon beton. Elke betonsoort heeft zo zijn eigen specifieke eigenschappen.