kennispagina

Moet ik persoonlijke beschermingsmiddelen dragen als ik met cement werk?

Auteur: Betonhuis Cement Foto: Edith Verhoeven 30 juni 2020 Laatste update 14 maart 2023

Meestal wordt cement machinaal verwerkt. Daar komen geen mensen of mensenhanden aan te pas. Maar als er een kans bestaat dat cementstof of betonmortel op de handen, de huid of in de ogen terechtkomt, dan moet men niet aarzelen om zich daartegen vooraf te beschermen.

Persoonlijke beschermingsmaatregelen

In de sfeer van persoonlijke beschermingsmaatregelen zijn de volgende maatregelen mogelijk:

  • Bij veel cementstof in de lucht dient men de ogen te beschermen met een stofbril. Het dragen van contactlenzen wordt in zo'n omgeving afgeraden. Beter nog is het om te voorkomen dat er zo veel cementstof in de lucht terechtkomt.
  • Als langdurig dan wel regelmatig contact van cement met de huid niet te vermijden is, gebruik dan preventief handcrème en draag neopreen handschoenen. Trek met cement vervuilde kleding op tijd uit.
  • Als de MAC-waarde van 10 mg/m³ in de betreffende ruimte wordt overschreden, draag dan een adembeschermingsmasker klasse P2. Ook hier geldt dat 'netjes' werken altijd de voorkeur heeft.