Varkens realiseren topresultaten met dagontmesting

Auteur: Agrabeton Nieuwsbrief 25 maart 2022 Laatste update 14 maart 2023

In Valkenswaard werkt varkenshouder Hans Verhoeven aan de stal van de toekomst. Door de mest dagvers uit de stal te verwijderen, is het stalklimaat goed en blijven de dieren gezond.

De dagontmesting van maatschap Verhoeven draagt bij aan een fris stalklimaat met gezonde varkens die 153 dagen na geboorte slachtrijp zijn. Gezonde dieren zijn de sleutel voor een goed inkomen, vindt de varkenshouder. Dat tikt harder door in de portemonnee dan de omvang van een bedrijf.
Emissies bij de bron aanpakken, is het sleutel tot succes, vindt Verhoeven. Het systeem van dagontmesting bij zijn vleesvarkens heeft hij gerealiseerd door in de bestaande mestkelders een gladde polyester mestgoot te monteren. De goot - met een hellingshoek van 60 graden en een vlakke bodem - wordt aangesloten op het spoelsysteem waarmee de mest dagelijks uit de goot gespoeld wordt.

Nieuwe bolle betonvloer

Het dichte liggedeelte van de hokken (60 procent van het totale hok is dicht) is voorzien van een nieuwe bolle betonvloer met daarin verwarmings- c.q. koelbuizen. De maatvoering van een hok is cruciaal om hokbevuiling en dus ook ammoniakemissie te voorkomen. Alle hokken zijn eens zo diep als ze breed zijn. Aan de voorkant van het hok is een smalle mestkelder met stalen roosters. Achter de dichte vloer ligt een bredere kelder met betonnen roosters.
Het spoelen van de mestgoten gebeurt automatisch. Hiervoor wordt geen water gebruikt maar verse mest. Spoelen met mest is mogelijk zolang deze vers is. Extra emissies treden dan niet op. In een ondergrondse betonnen tussenopslag van 8 kuub wordt de verse spoelmest verzameld. Vervolgens worden de goten schoongespoeld en gaat alle mest naar de vergister die op het bedrijf aanwezig is.

Stallucht schoon

Met het systeem van dagontmesting blijven de concentraties van ammoniak en kooldioxide in de stal laag. Deze mogen respectievelijk maximaal 20 en 3.000 PPM bedragen. In de stal van de toekomst is de gemiddelde ammoniakconcentratie 4 PPM en die van kooldioxide 1.400 PPM. Bij het toepassen van een end-of-pipe techniek is het veel moeilijker om de stallucht schoon te houden, zodat daarmee geen gezondheidsvoordelen te behalen zijn.
Hoge concentraties ammoniak kunnen de slijmvliezen (keel, longen, ogen) aantasten waardoor ziektekiemen meer kans krijgen om toe te slaan. Met de schone stallucht blijven de dieren gezonder en kan antibiotica bij vleesvarkens in de stal van de toekomst achterwege blijven.


Lees ook: Boer in toekomst zelf verantwoordelijk voor stalemissie