Veehouders blijven investeren ondanks coronacrisis

Auteur: Agrabeton Nieuwsbrief juni 2020 22 juni 2020 Laatste update 14 maart 2023

Investeringsplannen van veehouders hebben nauwelijks te lijden onder de coronacrisis, blijkt uit cijfers van marktonderzoeksbureau AgriDirect.

Cijfers vergelijkbaar met 2019

Eén op de drie varkens- en pluimveehouders en één op de vijf graasdierhouders denkt dat de coronacrisis geen enkele invloed heeft op de investeringsplannen. Daar tegenover staat dat 13,2 procent van de varkens- en pluimveehouders denkt dat de crisis een grote impact heeft op investeringen. Bij graasdierhouders is dat 11,8 procent.

AgriDirect heeft de rundveehouders nader onderzocht. Hieruit blijkt dat 8,3 procent van de ondervraagden van plan is te renoveren, 6,7 procent wil een nieuwe stal bouwen en 3,8 procent wil de bestaande stallen verduurzamen. Deze cijfers zijn vergelijkbaar met die van 2019. De coronacrisis lijkt rundveehouders dus niet af te schrikken als het gaat om investeringsplannen in stallen. Het merendeel van de rundveehouders met investeringsplannen wil deze realiseren in de tweede helft van 2020 (21,8%) of in de eerste helft van 2021 (13,3%).

 

Bekend met noodmaatregelen

AgridDirect onderzocht ook of ondernemers in de agrarische sector bekend zijn met de steunmaatregelen van de overheid. De 650 miljoen euro aan extra noodmaatregelen voor de agrarische sector is bij 70,4 procent van alle deelnemers aan het onderzoek bekend. De financiële noodgift van 4.000 euro kan bij de agrariërs rekenen op een bekendheidspercentage van 82,2 procent. 13,5 procent denkt deze zomer van de regelingen gebruik te gaan maken.