kennispagina

Breedplaatvloeren anno 2019 

Auteur: Taco van den Broek 24 september 2019 Laatste update 16 februari 2023

Wat is een breedplaatvloer? 

De breedplaatvloer (ook wel bekistingsplaatvloer genoemd) is een geprefabriceerde betonnen plaat, die voorzien is van onderwapening en bedoeld is als onderste deel van een systeemvloer. De vloer is in die zin een halffabrikaat en wordt in het werk op dikte gebracht met gestort beton. Het breedplaatvloersysteem is altijd maatwerk en wordt afgestemd op de specifieke wensen en eisen van het gebouw. Van oorsprong was het bedoeld om van wand tot wand te overspannen. Inmiddels is dit vloertype verder geëvalueerd naar een type zoals dat in de parkeergarage van Airport Eindhoven is gebruikt. Naar aanleiding van de instorting daarvan zijn verschillende onderzoeken gedaan, waaronder door de Onderzoeksraad voor de Veiligheid.

Rekenregels en stappenplan 

Op 22 mei 2019 heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over nieuwe regels die zich toespitsen op het vloerdetail van de langsnaad tussen de afzonderlijke breedplaten. Het gevolg is dat gebouwen met breedplaatvloersystemen (opnieuw) beoordeeld moeten worden. Er is een stappenplan voor deze beoordeling. De opzet hiervan is om zo snel mogelijk zonder te rekenen te bepalen of een gebouw veilig is of dat uitgebreid nader onderzoek nodig is om te bepalen of aanvullende maatregelen nodig zijn. 

Verschillende producenten besteden op hun website aandacht aan het stappenplan, zoals: 

Informatie vanuit de Rijksoverheid